Salgsordrehoved

Som tidligere nævnt er minimumsinformationen i et ordrehoved et kundenummer eventuelt sammen med en kontaktperson eller en leveringsadresse. En del af basisinformationen fra kunden overføres til ordrehovedet med mulighed for senere ændring. ændres kundenummeret efterfølgende overføres basisinformationen på ny, og eventuelle manuelt udførte ændringer vil derfor blive overskrevet.

Hvis kunden er stoppet for ordrebehandling kan man ikke oprette eller effektuere ordrer på denne. I forbindelse med ordrevedligeholdelse kontrolleres kreditgrænsen.

I kombination med brugerens profil og ordrestyrende firmaparametrer vil ordrehovedet således indeholde:

 • Salgsansvarlig Overføres fra kunden. Hvis intet er udfyldt på kunden, anvendes medarbejderen fra brugerprofilen. Der er således muligt at vise en salgsansvarligs ordrebeholdning.
 • Ordreansvarlig Medarbejderen fra brugerprofilen overføres som ordreansvarlig/opfølger.
 • Sprogkode Hvis ikke der er angivet sprogkode på kunden, tages sproget for brugerprofilen.
 • Stop Ordre En kode som kan bremse det almindelige forløb i ordrebehandlingen.

Prissætning

Nedenstående information overføres og anvendes i forbindelse med prissætning og rabatberegning af ordren

 • Priskode Hvilken prisgruppe priserne skal tages fra.
 • Nettopriser Hvorvidt der skal vises nettopriser i stedet for pris og rabat på diverse ordreudskrifter.
 • Prisvaluta Hvilken valuta priserne angives i. Hvis intet er udfyldt på kunden anvendes valutakoden som prisvaluta.
 • Fast kunderabat
 • Rabatgruppe Hvis priskoden ikke er udfyldt på ordren tages den fra rabatgruppen. Det samme gælder den faste kunderabat og en fast linierabat.

Leveringsinformation

Information vedrørende leveringer overføres til ordren:

 • Leveringsadressen vil være udfyldt med leveringsadressen fra kunden eller kundens navn og adresse hvis leveringsadressen ikke er udfyldt.
 • Leveringsmåde Efter valg af leveringsmåde overføres speditør til ordrehovedet. Derudover overføres arbejdssted for pakning og standard pakketid.
 • Leveringsbetingelser
 • Lager Hvilket lager varerne, som standard skal tages fra. Hvis lagret ikke er udfyldt på kunden, vælges lagret ud fra brugerprofilen. Lageret kan dog i sidste ende blive overskrevet ud fra valg af leveringsmåde.
 • Fakturainformation Information vedrørende fakturaringer overføres til ordren:
 • Valuta Valutaen kan ikke ændres efterfølgende.
 • Betalingsbetingelser
 • Fakturakonto
 • Momskode

Kontaktperson eller leveringsadresse

Hvis der angives kontaktperson eller leveringsadresse og den indeholder et af følgende felter bruges disse i stedet for kundens:

Fakturakonto

Hvis kunden har en fakturakonto anvendes følgende felter fra denne:

 • Valuta Valutaen kan ikke ændres efterfølgende.
 • Momskode
 • Fast kunderabat