Salgsordre prissætning

MERA indeholde en stærkt parameterstyret prissætning, som indeholder elementer fra mange forskellige brancher.

Prissætningen bliver som standard kaldt ved indtastning af varenummeret på en ordre, og bygger på følgende information fra ordrehovedet:

 • Kundenummer
 • Rabatgruppe
 • Priskode
 • Prisvaluta
 • ønsket leveringsdato

Og fra detaillinien

 • Varenummer
 • Rabatgruppe
 • Mængde

Salgspris basisvaluta

En vares salgspris baseres på en given pris i en valuta enten angivet på varen eller i firmaopsætningen.

Man vil typisk i firmaopsætningen angive at salgspriserne er i danske kroner eller i euro. I vise brancher kunne alle salgspriser være i f.eks. US $. Der kan derudover være vise produkter, som er specielt til eksport, og priserne kan derfor lægges ind i eksportmarkedets valuta.

Salgspris enhed

Varens salgspris er enten i varens salgsenhed eller lagerenhed ud fra firmaopsætningen. En vare sælges f.eks. i pakker med 6 styk. Prisen skal således lægges ind som pris pr pakke eller pris pr. styk afhængigt af om priser lægges ind i salgs eller lagerenheder.

Denne salgspris kan være for et vist kvantum af enheder defineret enten ved en kode, som henviser til et bestemt kvantum, eller ved en opgiven kvantitet eller en kombination af begge. En vare sælges i pakker med 12 styk. Hvis priserne lægges ind i lagerenheder, kan man altså angive at prisen er pr "Dusin" (som henviser til 12), eller at prisen er pr 12 (indtastet tolv). Begge måder giver altså en pris pr pakke

Basis salgspriser

En vares salgspris kan opgives for op til 8 forskellige prisgrupper. Disse priser er datostyret, således at man på samme tid har gammel og ny pris. Prisen vælges ud fra den ønskede leveringsdato på ordren. Hvis man har delt sine kunder op i 3 prisgrupper f.eks. professionelle, agenter og private kan man således pr. varenummer angive salgsprisen pr priskode.

Derudover findes der priskoder som introducere mere eller mindre specielle prissætningsmekanismer:

 • (14) Nul pris. Prisen for en varelinie kan blive 0 enten ved angivelse af priskode eller ved markering af lageret, som værende uden salgspriser
 • (13) Indkøbspris Prisen sættes til genbestillingsprisen hos hovedleverandøren.
 • (23) Gennemsnitskostpris. Prisen sættes til gennemsnitskostpris, hvis varen er på lager, ellers sættes den til indkøbsprisen.
 • (15) Standard kostpris

Specialaftaler

Men først undersøges om kunden eller kundens rabatgruppe har specialpriser eller speciel prissætning. Kundenummeret selv fungere altså som en rabatgruppe, som undersøges før kundens rabatgruppe. Pr kundenummer eller kunderabatgruppe kan man således indlægge en fast salgspris pr varenummer eller en afvigende priskode pr varenummer eller varerabatgruppe. Man kan på denne måde aftale helt individuelle priser for en kunde eller en kundegruppe, enten ved angivelse af pris, eller ved angivelse af anden priskode. F.eks. kan man angive at en kunde eller kunderabatgruppe, som egentlig tilhøre prisgruppen for professionelle, skal have agentpriser for et vist sortiment.

Tillæg og fradrag

Når basissalgsprisen således er fundet, kan der forkomme diverse tillæg og fradrag før man har den endelige salgspris.

På kunden eller kundens rabatgruppe kan angives et procenttillæg til prisen Man kunne forstille sig, at man i stedet for at have en priskode for private med heraf følgende salgsprisvedligehold, tildelte private kunder priskoden for professionelle, men med et tillæg på 40 %. I tilfældet med de specielle prissætningsmekanismer kunne man f.eks. sige at salgsprisen er indkøbsprisen med et tillæg på 50 %.

Salgspristillægget/fradraget kan også være kvantitetsafhængigt, således at man har individuelle salgspriser pr kvantitetsgruppe. Man kan altså operere med en given salgspris, som justeres ud fra mængden. Hvis mængden er varegruppestyret og ikke varenummerstyret, kan denne del af prissætningen først foretages, når hele ordren er kendt, altså samtlige varer er registreret.

Man sælger f.eks. varer med et salgsprisudgangspunkt på f.eks. 100 kg. Under 100 kg har man et tillæg på 7,00 kr. pr kg. Mellem 100 og 500 kg anvendes basisprisen, og over 500 kg er der et fradrag på 5 % på salgsprisen. Dette fradrag vises altså ikke som rabat, men som en udregnet salgspris.

Prisvaluta

Prisen konverteres slutteligen til salgsordren prisvaluta ifølge priskursen og den dertil hørende afrundningsformel. Hvis man altså har salgspriser i f.eks. danske kroner, kan priserne omregnes til anden valuta med fast kurs i en periode, og afrundes til et for valutaen passende decimaltal.

Manuel prissætning

Prisen kan herefter rettes, hvis man har behørig adgangskode. Varelinen vil blive markeret for, at man manuelt har rettet prisen. Hvis man efter at have effektueret ordren tillægger varelinier med er varenummer, som allerede optræder på ordren og er manuelt prissat, vil den nye varelinie arve prisen fra denne.

Styklister

Hvis ordrelinien har en stykliste eller materialeliste vil prisen blive summen af priserne ganget med forbruget pr styk fra materialelisten, og kan således kun rettes på materialelisten individuelle elementer. Materialelistens varelinier prissættes præcis som andre ordrelinier.

Optioner

Ud over ovenstående standardprissætning findes der optioner indenfor:

 • Priser incl. moms
 • Priser byggende på 2 eller flere elementer.
 • Konfigurationsstyring

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide