Lagerinformation

I MERA kan en del af styringsparametrene være lagerafhængige. Et lager er således ikke blot geografisk adskilte lagre, men også systemmæssigt adskilte lagrer. Dette medfører, at man er i stand til at håndtere de enkelte lagrer på forskellig vis ved at opsætte parametrerne for de enkelte lagrer forskelligt. På lageret er der en standard leveringsadresse for indkøbsordrer.

Kontering

De enkelte lagrer kan regnskabsmæssigt håndteres forskelligt ved hjælp af nedenstående parametrer:

  • Konteringstabel Automatbogføring af lagerpåvirkende transaktioner kan ved angivelse af konteringstabel modificeres og styres til lagerafhængige konti.
  • Prissætning Ved prissætning af ordrer kan lageret markeres for, at gældende salgsprisstruktur ikke gælder for pågældende lager. F.eks. ved håndtering af reparations eller serviceordrer, som behandles på et dertil indrettet lager.
  • Kostpris For lagrer uden beholdningsstyring kan vareforbrug, i forbindelse med salg af varer fra lageret, angives til at være en fast procent af salgsværdien, idet varerne ikke har nogen kostpris. Lageret har således ingen aktivværdi og lagerværdikontoen i konteringstabellen skal derfor være en indtægtskonto. Hele salgsværdien er således rent bidrag

Lagerstyring

De enkelte lagrer kan styres forskelligt m.h.t. beholdning og beregning af disponibelt lager.

  • Beholdningskontrol Lageret kan markeres for at være uden lagerstyring d.v.s. uden beholdningskontrol, og man er således i stand til altid at leverer fra pågældende lager. Man skal være opmærksom på de vidtrækkende konsekvenserne af denne parameter.
  • Lagerstop Man kan stoppe et lager for salgsordretransaktioner, og på denne måde forhindrer fejlagtige transaktioner fra lagrer, man ikke ønsker at sælge direkte fra. F.eks. skal et bufferlager stoppes.
  • Bufferlager Man kan til et lager tilknytte et bufferlager med en dertil hørende lageroverførselskonto til beregning af leveringstid fra bufferlageret til nærværende lager. Man kan p.t. kun have et og kun et lager knyttet til et bufferlager
  • Standardtider Standard pakketid for leveringer Standard kvalitetskontrol for varemodtagelser Standard kvalitetskontrol for færdigmeldte produktionsordrer

Tilbudsstyring

De enkelte lagrer kan styres forskelligt m.h.t. opfølgning af tilbud,

  • Tilbud gyldigt Man kan angive, hvor mange dage et tilbud som standard er gyldigt
  • Tilbudsopfølgning Man kan angive efter hvor mange dage en tilbudsopfølgning skal foretages

Distributionsstyring

De enkelte lagrer kan styres forskelligt m.h.t. distribution af varer