Firmaopsætning

I MERA styres meget af funktionaliteten i forbindelse med diverse ordrer på et overordnet plan i firmaopsætningen.

Salgsordre

Til styring af prissætningen af en salgsordre kan man i firmaopsætningen angive:

  • Prisvaluta I hvilken valuta salgspriser på en vare som standard angives i.
  • Priskode Standard priskode for kunder hvor intet angives. Den kode styre hvilken af salgspriserne der skal anvendes.
  • Prisenhed Hvorvidt priser angives i salgs/købs enheder eller i lagerenheder. Kapaciteter og omkostningsvare ar altid i salgs/købs enhed.
  • Hvorvidt rabatberegning skal udføres selvom prisen er manuelt ændret.
  • Markering for hvilke rabatstrukturer som anvendes og derfor skal undersøges i forbindelse med prissætning og rabatberegning. Denne markering er introduceret ud fra performancehensyn.

I forbindelse med kreditkontrollen angives i firmaopsætningen hvilken model der anvendes.

Indkøbsordre

Til styring af prissætningen af en indkøbsordre, og automatisk vedligeholdelse af indkøbspriser kan man i firmaopsætningen angive:

  • Prisenhed Hvorvidt priser angives i salgs/købs enheder eller i lagerenheder. Kapaciteter og omkostningsvare ar altid i salgs/købs enhed.
  • Hvorvidt priser skal automatisk vedligeholdes for hovedleverandøren.
  • Hvorvidt der automatisk skal dannes prislister for andre leverandører end hovedleverandøren.

I firmabeskrivelsen angives firmaets navn og adresse, som anvendes som standard leveringsadresse, hvis intet andet er angivet på lagerbeskrivelsen.

Produktionsordre

Man kan på et overordnet plan beskrive, hvornår produktionsordre skal gøres disponible for salg

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide