Kreditkontrol

I MERA bliver en kundes kreditgrænse kontrolleret og resultatet vist i diverse salgsordreregistreringer, f.eks. ved ordrebekræftelse og levering. Man kan således valgfrit bestemme, hvorvidt en transaktion må effektueres på ordrer, hvor kreditgrænsen er overskredet. Som standard er "kreditbremsen" implementeret ved effektuering af ordrebekræftelser og følgesedler, hvor kreditgrænsen er overskredet.

Som basis defineres beløb til rådighed som kundens kreditgrænse minus aktuel saldo. Hvis kunden har en fakturakonto, tages kreditgrænse og saldo fra fakturakontoen. I forbindelse med kreditbehandling af en ordrer kan man med behørig adgang:

  • Helt fjerne kreditkontrollen fra en enkelte ordre
  • Indsætte en maksimum ordreværdi for en enkelt ordre

Initialerne for den person, som har ændret kreditkontrollen bliver automatisk opdateret på ordren

Man kan definere effekten af "kreditbremsen" overordnet for virksomheden som:

  • Ingen effekt Man kan bestemme at "kreditbremsen" ingen effekt skal have, og man således kun får en advarsel om at kreditten er overskredet. Man kan altså bekræfte og levere ordrer, selvom kreditten er overskredet.
  • Ordren Hvis denne ordres total beløb overskrider kundens rådighedsbeløb stoppes videre behandling af ordren.
  • Ordren og udestående leveringer Hvis denne ordres total beløb plus endnu ikke fakturerede leveringer overskrider kundens rådighedsbeløb stoppes videre behandling af ordren.

Maksimal Ordreværdi

På den enkelte bruger kan man angive en maksimal ordreværdi. D.v.s. at brugeren ikke "bør" bekræfte ordrer, hvis værdi overskrider vedkommendes maksimale ordreværdi.

Mindste dækningsgrad

På den enkelte bruger kan man angive en mindste dækningsgrad. D.v.s. at brugeren ikke "bør" bekræfte ordrer, hvis samlede dækningsgrad er mindre end mindste dækningsgrad.

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide