Disponibelt lager

MERA indeholder en meget avanceret model for beregning af disponibelt lager på et givent tidspunkt. Modellen er dybt integreret i samtlige af systemets lagerrutiner og med en høj grad af parameter og brugerstyring. Formålet er at kunne give et retvisende billede af en forventet lagersituationen på et givent tidspunkt og dermed en foreslået pakke og leveringsdato for en leverance af en given mængde, samt et mål for kvaliteten af informationen.

Med udgangspunkt i en given vare på et givent lager med en dertil hørende parameteropsætning indgår følgende i beregningen af disponibelt lager:

 • Lagerbeholdning Den fysiske lagerbeholdning.
 • Eventuelt tilknyttet bufferlager Lagerbeholdning minus bekræftede lageroverførsler fra buffer lageret
 • Indkøbsordrer Indkøbsordrer med en forventet leveringsdato.
 • Bekræftede indkøbsordrer Indkøbsordrer, hvor leveringsdatoen er bekræftet af leverandøren.
 • Bekræftede produktionsordrer Produktionsordre med en forventet (start) færdiggørelsesdato.
 • Bekræftede lageroverførsler (til lager) Lageroverførsler til det givne lager med en leveringsdato
 • Indtastede salgsordrer (option) Salgsordre under udarbejdelse med en forventet pakkedato. Det er en option, hvorvidt disse skal indgå i beregningen. Den aktuelle ordres øvrige linier vil altid indgå i beregningen.
 • Tilbud (option) Afgivne tilbud med en forventet pakkedato. Tilbud indgår kun i beregningen, sålænge de er gældende. Det er en option, hvorvidt disse skal indgå i beregningen.
 • Bekræftede salgsordrer og restordrer. Salgsordre med en pakkedato.
 • Bekræftede arbejdsordrer Arbejdsordrer - udtag til produktion - med en forbrugsdato.
 • Bekræftede lageroverførsler (fra lager) Lageroverførsler fra det givne lager med en pakkedato.
 • Leveringstid

Lagerbeholdning

Den fysiske lagerbeholdning her og nu i varens lagerenhed.

Bufferlager

Et lager kan have et tilknyttet bufferlager. Bufferlagrets fysiske lagerbeholdning minus bekræftede lageroverførsler fra bufferlageret bliver gjort disponibelt ud fra den tilknyttede lageroverførselskontos leveringstid.

Man kan angive en standard leveringstid på overførselskontoen og en p.t. gældende forsinkelse i arbejdsdage.

Forventet leveringstid i arbejdsdage vil således være: Leveringstid = leveringstid + forsinkelse

Ved hjælp af basiskalenderen eller en på lageroverførselskontoen tilknyttet kalender, indeholdende arbejdsdage i en uge samt eventuelle fridage, omregnes leveringstiden til dage på bufferlageret.

På overførselskontoen kan angives den normale leveringsmåde, som har en speditionstid i arbejdsdage og en tilknyttet speditør. På speditøren angives mulige afsendelsesdage. Ud fra den omregnede leveringstid findes den først mulige leveringsdato (afsendelsesdato) fra bufferlageret.

Modtagerlageret kan have et antal arbejdsdage til eksempelvis kvalitetskontrol, som omregnes til dage ud fra basiskalenderen.

Varer er således disponibel ud fra: Disponibel = leveringsdato + speditionstid + kvalitetskontrol

Indkøbsordrer

Indkøbsordrer vil have en leveringsdato - afgår fra leverandøren - pr varelinie. Denne dato kan være bekræftet af leverandøren eller en forventet leveringsdato. Dette er altså den dag, hvor varen afgår fra leverandøren. Leverandøren kan have en p.t. forventet forsinkelse i arbejdsdage som omregnes til dage ud fra basiskalenderen eller en til leverandøren knyttet kalender. Speditionstiden fra leverandøren til os består af dels speditionstiden på indkøbsordrens leveringsmåde og eventuelt et tillæg til speditionstiden på en leverandørafhængig kalender. Denne speditionstid omregnes til dage ud fra basiskalenderen. Lageret kan have et antal arbejdsdage til eksempelvis kvalitetskontrol, som omregnes til dage ud fra basiskalenderen.

En indkøbsordres lagertilgang er således disponibel: Disponibel = leveringsdato + forsinkelse + speditionstid + kvalitetskontrol.

Hvis indkøbsordren er knyttet til en salgsordre, vil kun den del af lagertilgangen, som ligger ud over aftrækket til den tilknyttede salgsordres, gøres disponible. Kvaliteten af disponibel datoen er afhængig af, hvorvidt leveringsdatoen er bekræftet af leverandøren eller ej.

Produktionsordrer

Produktionsordre har en forventet start og forventet slutdato. En produktionsordre lagertilgang kan således gøres disponibel ud fra en systemparameter, som bestemmer

 • Disponibel = startdato
 • Disponibel = slutdato
 • Lagertilgangen gøres disponibel og fordeles fra start til slutdato

Lageroverførsler til lager

Lageroverførsler vil have en leveringsdato - afgår fra lager - pr varelinie. Denne dato kan være bekræftet af afsenderlageret eller en forventet leveringsdato. Dette er altså den dag, hvor varen afgår fra afsenderlageret.. Afsenderlageret kan have en p.t. forventet forsinkelse i arbejdsdage som omregnes til dage ud fra basiskalenderen eller en til afsenderlageret knyttet kalender. Speditionstiden fra afsenderlageret til os består af dels speditionstiden på lageroverførslens leveringsmåde og eventuelt et tillæg til speditionstiden på en afsenderlagerafhængig kalender. Denne speditionstid omregnes til dage ud fra basiskalenderen. Modtagerlageret kan have et antal arbejdsdage til eksempelvis kvalitetskontrol, som omregnes til dage ud fra basiskalenderen.

En lageroverførsels lagertilgang er således disponibel: Disponibel = leveringsdato + forsinkelse + speditionstid + kvalitetskontrol.

Kvaliteten af disponibel datoen er afhængig af, hvorvidt leveringsdatoen er bekræftet af afsenderlageret eller ej.

Lageraftræk

Alle lageraftræk (salgsordre, lageroverførsler og arbejdsordre) påvirke det disponible lager på pakkedatoen.

Kvaliteten af lageraftrækket afgøres af ordrenes bekræftelses status. Indtastede ordre og tilbud (option) versus bekræftede.

Leveringstid

Til en hver vare er knyttet en hovedleverandør eller en stykliste. En styklistes tilknyttede arbejdssted vil således være leverandøren af varen. En vares leveringstid i arbejdsdage kan enten være angivet på varen eller hvis intet udfyldt på leverandøren. D.v.s. man kan angive en standard leveringstid på leverandøren og angive eventuelle afvigende leveringstider på varer. På leverandøren kan angives en p.t. gældende forsinkelse i arbejdsdage.

Forventet leveringstid i arbejdsdage vil således være: Leveringstid = leveringstid + forsinkelse

Ved hjælp af basiskalenderen eller en til leverandøren knyttet kalender indeholdende arbejdsdage i en uge samt eventuelle fridage, omregnes leveringstiden til dage hos leverandøren.

På leverandøren kan angives den normale leveringsmåde, som har en speditionstid i arbejdsdage og en tilknyttet speditør. På speditøren angives mulige afsendelsesdage. Ud fra den omregnede leveringstid findes den først mulige leveringsdato (afsendelsesdato) fra leverandøren.

Modtagerlageret kan have et antal arbejdsdage til eksempelvis kvalitetskontrol, som omregnes til dage ud fra basiskalenderen.

Varer er således disponibel ud fra: Disponibel = leveringsdato + speditionstid + kvalitetskontrol

Disponibelt lager

Ud fra ovenstående kan man beregne det forventede lager pr dag. Disponibelt lager på en dato defineres, som det mindste forventede lager i perioden indenfor leveringstiden fra disponeringsdatoen. Informationskvaliteten af det disponible lager falder i fire kategorier:

 • Sikker information Disponibelt ud fra den fysiske lagerbeholdning Disponibelt ud fra lager, aftræk og bekræftede tilgange
 • Usikker information Disponibelt ud fra ovenstående plus ikke bekræftede tilgange. Disponibelt ud fra leveringstiden.