Styklistelinier

I MERA overføres en vares stykliste til ordrelinien, som en specifikation af eller materialrekvisition til hovedvarelinien. D.v.s. når man indtaster et varenummer, som er markeret for, at det er materialelistestyret overføres styklisten til ordren.

Materialelistens mængder blive udregnet ud fra styklisteforbruget, og bliver sat op på deres under ordrelinierne som:

  • Salgsenheden bliver sat til "styklisteenhed" Salgsenheden er således et udtryk for en "pakkestørrelse", som passer med forbruget pr et styk, kilo o.s.v. solgt lagerenhed af færdigvaren.
  • Konverteringsfaktor mellem salgsenhed og lagerenhed bliver ganget med styklisteforbruget pr enhed. Således at det passer med den nye "styklisteenhed" eller "pakkestørrelse".
  • Salgsmængden bliver således 1 pr færdigvarens lagermængede.

Man er således istand til at ændre materiallisten for en færdigvare, ved at ændre konverteringsfaktoren mellem styklisteenheden og lagerenheden, ved f.eks. at sige at for en af materiallelistelinierne skal der indgå 4 pr færdigvare i stedet for 3. En hver mængdeændring af færdigvarelinien vil øjeblikkeligt blive ganget igennem på materiallelisten med den nye konverteringsfaktor.

Som standard udskrives materiallisten til en ordrelinie kun på lagerrelevante dokumenter, f.eks. pakkeseddel til lageret, medmindre man dellevere og delfakturere

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide