Mængdeangivelse

I forbindelse med al mængdeangivelse i ordrebehandlingen, arbejder MERA med en avanceret rutine, som tillader indtastning af mængder i forskellige enheder med konstant automatisk omregning til relaterede enheder.

Alle varer har som basis en lagerenhed, d.v.s. hvilken enhed lagerføres den i. Denne enhed kan være defineret med et antal decimaler. F.eks. kan kilo være defineret med 3 decimaler, meter med 2 og styk uden.

Alle typer ordre (salg, køb, produktion o.s.v.) har en forbrugsenhed (salgsenhed, købsenhed, produktionsenhed o.s.v.) med en dertil hørende teoretisk og faktisk omregningsfaktor. Disse enheder kan være ens, altså med en faktor på 1, og kan derfor ikke tillade afvigelser mellem forbrugsenhed og lagerenhed. I forbindelse med ordreliniebehandlingen kan

  • Forbrugsenheden kan på den enkelte ordrelinie altid ændres til lagerenhed, med automatisk ændring af omregningsfaktoren til 1.
  • Konverteringsfaktoren ændres såfremt enhederne er forskellige.
  • Mængden angives enten i forbrugsenheder eller i lagerenheder med heraf følgende omregning til den anden.

Man skal selvfølgelig være opmærksom på priser og afrundingsproblemer i forbindelse med sådanne ændringer.

Som option kan enhedesomregningen tilføjes endnu en dimension, som beskrevet i f.eks. vares salgsinformation. Denne ekstra dimension vil i princippet opføre sig som beskrevet ovenfor.

Da varen har en vægtangivelse kan mængden i lagerenheder som option indtastes, eller hentes via et interface til en vægt, i kilo med dertil hørende omregning og antalsverificering..

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide