Vare produktionsinformation

I MERA danner varens produktionsinformation grundlag for salgsordrers behandling i ordreregistreringen af materialelister og for produktionsordrer.

Hvis varen ikke længere må benyttes i forbrug kan dette markeres

Forbrugssenhed

I forbindelse med mængderegistreringen på arbejdsordrer og styklister kan man på varen angive hvilken enhed forbrugsantal angives i og en konverteringsfaktor til lagerenheden. D.v.s. forbruget kan registreres i f.eks. et antal pakker (forbrugsenhed) indeholdende et antal styk (lagerenhed) eller et antal meter (forbrugsenhed) af et vist antal kilo (lagerenhed).

Priser

I forbindelse med en produktionsordres prissætning og diverse styklistekalkuler kan man både på færdivarer og forbrugsvarer angive:

  • Standardkostpris
  • Standardkostpris pr. Det kan angives, at priserne er for et vist kvantum enten angiver ved en kode eller et kvantum.
  • Opstillingsomkostning Anvendes som alternativ til styklistens opstillingsomkostning i forbindelse med udregning af økonomisk produktionsordrestørrelse på færdigvarer og halvfabrikata..

Stykliste

Ved færdigvarer og halvfabrikata angives hvilken stykliste og eventuel variant, som skal anvendes i forbindelse med produktionsordrer. Man kan pr en dato overgå til anden stykliste.

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide