Styklister

I MERA indeholder styklister både varer og kapaciteter og giver på denne måde et sammenhængende billede af et produktionsforløb og en stykliste eller vare kalkule.

Styklisterne kan anvendes ikke blot i produktionen, men også som materiallister i forbindelse med salg. Styklisterne kan indgå som elementer i en produktionsruteplan.

En stykliste er et fritstående element og altså ikke en del af en vare, og oprettes som sådan separat eventuelt ud fra en nummerserie (011). En oprettet stykliste kan derefter knyttes til et varenummer. Den samme stykliste kan altså anvendes på flere varenumre. Med angivelse af varianter i styklisten og på varen kan man således medtage de elementer af styklisten, som har samme variant som angivet på varen. Styklistelinier uden variantangivelse medtages altid.

Styklistehoved

Udover tekstbeskrivelser og diverse tegningshenvisninger indeholder styklistehovedet:

  • Arbejdssted Henvisning til arbejdssted hvor forarbejdningen normalt foretages.
  • Styklistefaktor Hvor mange styk / mængde af en given færdigvare beskriver styklisten. Det kan tit være hensigtsmæssigt at beskrive styklisten for en anden enhed end varernes f.eks. for 1000 styk eller andet.

Styklistelinier

Styklistelinierne henviser til varer og kapaciteter, som indgår i færdigvaren. I forbindelse med registreringen af varenummer eller kapacitet overføres automatisk følgende information til styklistelinien.

  • Forbrugsenhed og konverteringsfaktor til lagerenhed

Derudover kan man angive:

  • Forbrugsfaktor Mængde i forbrugsenheder, som skal bruges for at producerer mængden angivet i styklistehovedets styklistefaktor.
  • Opstilling Mængde i forbrugsenheder, som forbruges i forbindelse med eventuel opstilling af produktionsapperatet. Denne mængde er altså et engangsspild i forbindelse med opstarten af en produktion.
  • Spildprocent Hvor stor en procentdel som spildes i den løbende produktion. På varen kan angives en standard spildprocent. Den indtastede spildprocent vil således fungere som et tillæg til varens standard spildprocent.
  • Variant Hvilke varianter (kommaadskilt) , som anvender denne styklistelinie.

Hvis der indgår flere kapaciteter i en sammenhængende produktionen, er det vigtigt at kapaciteterne lægges ind i anvendelsessekvens med sidst forbrugte kapacitet først. Hvis der i samme fase indgår flere kapaciteter, skal den med det største forbrug ligge først. I denne forbindelse kan man på styklisten angive:

  • Parallel Hvis to på hinanden følgende kapaciteter køre parallelt, d.v.s. skal starte og slutte på samme tid, selvom de ikke har lige stort tidsforbrug.
  • Start samtidigt Hvis to på hinanden følgende kapaciteter starter samtidigt, men ikke nødvendigvis (ud fra tidsforbruget) slutter samtidigt
  • Pseudo Et varenummer som indgår i styklisten kan selvfølgelig have en stykliste tilknyttet. Et sådant varenummer kan være et halvfabrikata eller et pseudovarenummer, som udelukket er oprettet for at nemme vedligeholdelsen af styklister. D.v.s. hvis de samme elementer indgår i flere forskellige styklister, kan de beskrives på en pseudostykliste, som man kan anvende i mange forskellige styklister. Hvis en sådan understykliste skal medtages i forbindelse med udtagelse af materialrekvisition markeres dette. Ellers formodes det, at denne vare produceres separat. Man skal være opmærksom på, at eventuelle kapaciteter fra en sådan understykliste ikke medtages på materialrekvisitionen og i kalkulation, da de formodes kun anvendt i forbindelse med produktion af et halvfabrikata, og derfor allerede indgår i nærværende styklistes kapacitetsforbrug.

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide