Nummerserier

Alle tabeller i MERA kan have en tilknyttet nummerserie, som bestemmer hvorvidt en tabels nøgle kan indtastes af brugeren eller skal tildeles af systemet. Hvis en tabel ikke har nogen tilknyttet nummerserie, skal nøgle selvfølgelig indtastes af brugeren i forbindelse med oprettelsen af en ny række i tabellen. En nummerserie kan indeholde tal, bogstaver og specialtegn, men der tælles kun på den numeriske del. Systemet tæller op indtil der findes et ubrugt nummer. Nogle tabeller oprettes automatisk ud fra andre, f.eks. oprettes en følgeseddel fra en salgsordre. Nummerserien for f.eks. følgesedler kan således nøjes med at være et præfiks til salgsordrenummeret. Hvis der så genereres flere rækker (følgesedler) fra en tabel (salgsordre) dannes et fortløbende 2 cifferet suffiks.

En nummerserie stopper automatisk ved:

  • Overflow i nummeret.
  • Når et brugerdefineret højeste nummer nås.
  • Hvis transaktionsdatoen er større end nummerseriens afslutningsdato.

Og overgår til en ny nummerserie. Hvis der ikke er opsat ny nummerserie, afbrydes transaktion og brugeren får besked om, at nummerserien er slut, og en ny skal indlægges.

En nummerserie kan være:

  • Lagerafhængig Nummerserier for tabeller som indeholder lagertransaktioner (f.eks. plukke og følgesedler) kan markeres for, at de er lagerafhængige, og man kan således opsætte individuelle nummerserier pr lager.
  • Kontoafhængig Nummerserier for tabeller som indeholder reference til en konto (f.eks. ordrer) kan markeres for, at de muligvis er kontoafhængige. Hvis der findes en nummerserie for kontoen anvendes denne, ellers anvendes standardnummerserien for tabellen.

Derudover kan en tabels nummerserie peger på en anden tabel, og man kan således køre samme nummerserie for flere forskellige tabeller. F.eks. hvis man ønsker, at salgs og indkøbsordre skal køre i samme nummerserie.