Betalingsbetingelser

MERA indeholder en sofistikeret forfaldsberegning, som anvendes på tværs af systemet - f.eks. debitorer, kreditorer og finans - og på tværs af funktion - f.eks. fakturering, betaling og likviditetsanalyse. Ved oprettelse af en ny betalingsbetingelse tildeles nummeret ud fra den tilhørende nummerserie (109).

En betalingsbetingelse er defineret ved en brugerbestemt kode, som anvendes som reference til:

  • Beskrivelse En tekstuel beskrivelse af betalingsbetingelsen pr anvendt sprog. Denne beskrivelse anvendes dels som brugerinformation og dels i kommunikation til eksternt implicerede f.eks. udskrift af faktura til kunder.
  • Forfaldsdatoberegning Ud fra fakturadato kan forfaldsdato beregnes med enten fakturadato eller løbende måned (ultimo måneden) som basis. Hertil kan lægges et antal måneder fra basisdatoen og/eller et antal dage. Hvis basisdatoen er løbende måned vil et eventuelt månedstillæg altid være ultimo i den ramte måned. Hvis basisdatoen er fakturadatoen vil et eventuelt månedstillæg være samme månedsdag i ramte månded. Hvis denne dato er ugyldig, fratrækkes en dag indtil en gyldig dato rammes. Tillæg af dage vil altid være "ægte" dage. D.v.s. der kan være forskel på et tillæg på en måned i forhold til et tillæg på 30 dage. Derudover kan man bestemme månedsinterval til f.eks. forfaldsberegning af skyldig moms hver tredie måned.
  • Kasserabat Kasserabatprocent.

Forfaldsdatoberegning og kasserabatprocent kan have op til 10 alternativer, som anvendes i forbindelse med ind og udbetalingsrutiners kasserabatberegning.

Derudover kan angives hvorvidt

  • Betalingsbetingelsen er kreditgivende og salgsordrer med denne betalingsbetingelse dermed skal kreditvurderes ifølge gældende regler.
  • Om varer, som ikke er rabatgivende f.eks. fragt og porto, skal udelukkes i kasserabatberegningen.
  • Om kasserabatbeløb skal hensættes i forbindelse med fakturering. D.v.s. hvorvidt kasserabat er en salgsrabatparameter og dermed fratrækkes varesalgskontering ved fakturering.

(param-2)

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide