Moms

MERA's momssystem baseres hovedsageligt på automatposteringer fra de øverige delsystemer. Hver konto (debitorer og kreditorer) er kodet med henvisning til momskonteringsmatrix og hver element (varer, omkostninger og finanskonti) er kodet med indeks til matixen. Hver identitet i matrixen indeholder satser, regler og kontering af moms samt EU erhvervelses moms. MERA's momssystem er således baseret på differentieret moms. Der findes mulighed for fratrækkelse af mulig kasserabat på debitor og kreditorfaktura før momsberegning (UK).

Eksempel

Marix

Indeks

Sats

Moms konto

EU sats

EU moms konto

EU køb

EU poster

0001

Udgående

1

25 %

1331

2

0 %

3

5 %

1332

0002

Indgående

1

25 %

1341

2

0 %

3

5 %

1342

0003

EU erhverv.

1

0 %

25 %

1371

1381

1382

2

0 %

3

0 %

0004

Ej moms

1

0 %

1341

2

0 %

3

0 %

Eventuelt kunne EU køb (1381) og EU poster (1382) konteres på indgående moms (1341).

En faktura til en kunde med momskonteringsmatrix 0001 (UD) Udgående moms på en vare med indeks 1 (25 %) vil blive momskonteret som følger:

Konto

Debet

Kredit

(61) Debitorer

125,00

(17) Varesalg

100,00

(00) 1331 Udgående moms

25,00

En faktura fra en leverandør med momskonteringsmatrix 0003 (EU) EU erhvervelses moms på en vare med indeks 1 (25 %) vil blive momskonteret som følger:

Konto

Debet

Kredit

(71) Kreditorer

100,00

(27) Varekøb

100,00

(00) 1381 EU køb

100,00

(00) 1382 EU

125,00

(00) 1371 EU erhvervelse moms

25,00