Automatposteringer

MERA's automatiske posteringssystem samler skjulte bogføringer fra samtlige delsystemer og kontere dem i finanssystemet. Transaktioner kan komme fra:

Lageroverførsler

Kontonummer

De enkelte kontonumre opbygges ud fra grundelementerne i konteringen. Grundelementerne kan variere fra transaktion til transaktion, men vil typisk være vare, konto, medarbejder, lager og transaktionsdata (ordre, postering o.s.v.). De enkelte grundelementer har en henvisning til en tabel som bestemmer hvorledes transaktionen skal konteres. Denne tabel indeholder hele eller en del af kontonummeret. De enkelte konteringstabeller kan indeholde nogle af kontonumrene (eller en del af kontonummeret), og ved at sammensætte de enkelte grundelementers konteringstabeller opbygges en konteringsmatrix, som anvendes i automatposteringerne. Hvis kun en del af kontonummeret opgives i en konteringstabel, skal denne del være oprettet som rapporteringskonto. Automatposteringskontiene kan godt, og bør, være markeret med posteringsstop, således at der ikke foretages manuelle posteringer på f.eks. samlekonto debitorer, hvorved debitorsaldoliste og finans kommer ud af trit. Hvis kombinationen bliver ugyldig, bogføres på konto "9999999" med henvisning til det ugyldige kontonummer.

Konteringstabellernes konti kan ses i følgende logiske sammensætninger:

  • Lager
  • Debitorer
  • Drift
  • Finans
  • Kreditorer
  • Produktion
  • Lageroverførsler
  • Intern

Eksempel Ved dannelse af en salgsordrefaktura indgår en kunde, en medarbejder, en (eller flere) varer, et (eller flere) lagre og salgsordren. Hver af disse elementer peger på en konteringstabel, som kunne se ud som følger:

Element Konto Nummer Beskrivelse

Kunde

(61) Debitorer

320100

Samlekonto debitorer

(17) Salg

***1**

Salg indland

(16) Vareforbrug

***1**

Vareforbrug indland

Medarbejder

(17) Salg

****20

Salg afdeling 20

(16) Vareforbrug

****20

Vareforbrug afdeling 20

Vare

(01) Lager

30000*

Lagerværdi

(17) Salg

101***

Salg produktgruppe 1

(16) Vareforbrug

201***

Salg produktgruppe 1

Lager

(01) Lager

*****3

Lagerværdi lager 3

Disse konteringstabeller vil danne en sammensat konteringstabel som anvendes til dannelse af automatposteringer:

Konto Nummer Beskrivelse

(61) Debitorer

320100

Samlekonto debitorer

(17) Salg

101120

Salg produktgruppe 1 indland afd. 20

(16) Vareforbrug

201120

Vareforbrug produktgruppe 1 indland afd. 20

(01) Lager

300003

Lagerværdi lager 3

Momskonti

Hver konto (debitorer og kreditorer) er kodet med henvisning til momskonteringsmatrix og hver element (varer, omkostninger og finanskonti) er kodet med indeks til konteringsmatixen. Hver identitet i matrixen indeholder satser, regler og kontering af moms samt EU erhvervelses moms.

Konteringsniveau

De enkelte transaktioners automatbogføring opsamles som standard pr transaktionsdato og –type eller pr bilag. F.eks. kan man opsamle dagens fakturering på et automatbogføringsbilag, men automatbogføre ind- og udbetalinger pr. bilag.

Kontering

Automatbogføringerne konteres i forbindelse med udskrivning af daglige journaler, men vil indgå i vise forespørgsler, således at man til en hver tid kan se f.eks. omsætning, banksaldo o.lign., og man kan altid få en oversigt over, hvilke automatbilag som endnu ikke er bogført

Journaler

Automatposteringerne vises på egen journal med henvisning til den journal som indeholder transaktionerne f.eks. faktura, indbetaling osv. På disse journaler er der også henvisning til automatbogføringsjournalen med bilagsnummer.

Sporbarhed

For hvert automatbogføringsbilag kan man se hvilke bilag, som indgår i posteringen, og hvad de bidrager med pr konto på automatposteringsbilaget. F.eks. ved forespørgsel på automatbogføringsbilaget for dagens faktura kan man se hvilke faktura, som indgår i posteringen.. Tilsvarende kan man på de enkelte bilag se, hvorledes de er konteret. F.eks. ved forespørgsel på en faktura kan man se posteringen på samlekonto debitorer, moms, salg og vareforbrug o.s.v..