Kreditor omkostningsfaktura

Kreditorfaktura, som ikke henfører til en indkøbsordre, kan konteres direkte i finanssystemet på en finanskonto eller et anlægsaktiv hvorved finanskontoen bliver anlæggets aktiv konto, med automatbogføring af moms og samlekonto kreditorer. Nettobeløbet "bogføres" også på en tekstkonto til visning på automatbogføringsjournalen, som i alt posteret i finanssystemet.

Ved accept af fakturaen foretages følgende kontering:

Beløb

Debetkonto

Kreditkonto

02. Netto

Angivet kontonr ell. (97) Anlægsaktiv (76) Journalkonto (tekst)

71. Kreditorer

06. Moms

00. Indgående moms

71. Kreditorer

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide