Kontoplan

MERA's finanskontonummer består af op til 24 alfanumerisk tegn. Strukturen i nummeret er brugerdefineret og kan variere for drift og status. Strukturen defineres i såkaldte tekstkonti, hvor de enkelte delelementer oprettes. Når strukturen er defineret vil efterfølgende posteringer og automatposteringer på en gyldig struktur automatisk oprette ikke eksisterende finanskonti.

Eksempel

Driftkontienes struktur kan være opbygget, som følger:

1

2

3

4-5

6-7

Beskrivelse

0

Drift

0

1

Salg

0

X

Indland / udland

0

XX

Varegruppe

0

XX

Afdeling

0

2

Vareforbrug

Hvorfor følgende tekstkonti oprettes:

Kontonummer

Beskrivelse

0

Drift

01

Salg

0*0

Indland

0*1

Udland

0**01

Varegruppe 01

0**02

Varegruppe 02

0**03

Varegruppe 03

0****01

Afdeling 01

0****02

Afdeling 02

02

Vareforbrug

Der kan derefter posteres på f.eks. 0100201 som er varesalg, indland, varegruppe 02, afdeling 01.

Alternative kontoplaner

På de enkelte konti kan man også indsætte et eller flere alternative kontonumre. Disse kan ligesom kontonumret anvendes i finansrapporter og posteringer. Dette kan være praktisk ved omlæggelse til en ny kontoplan eller ved omlæggelse til anden rapporteringsform evt. til moderselskab.

Konto 99999999

Konto 99999999 skal eksistere i systemet (bliver oprettet automatisk hvis den ikke eksistere) og anvendes i forbindelse med automatposteringer på en ugyldig kontonummerkombination.