Finansposteringer

De fleste posteringer til finanssystemet genereres automatisk i automatposteringssystemet, men der er selvfølgelig posteringer, som må foretages manuelt.

Bilagsnummeret kan indtastes eller tildeles automatisk eventuelt styret af bogføringsdato, således at man kan starte ny nummerserie ved f.eks. regnskabsårs skift. Bogføringer kan foretages bagud på tværs af regnskabsår, men overholder selvfølgelig den brugerdefinerede periodeafgrænsning.

Der kan bogføres på :

Der kan ikke konteres på konti eller aktiver, som har posteringsstop.

Til posteringslinierne kan der knyttes en medarbejder, hvorved bilagslinien hæftes på medarbejderens omkostninger/vareforbrug. Til posteringslinierne kan der knyttes et dokument og bilaget vil blive hæftet på dokumentets omkostningsliste. Såfremt dokumentet indeholder reference til en eller flere kunder eller kontaktpersoner og finanskontoen er markeret for at omkostningen skal kunderelateres, vil omkostningen blive fordelt på kunderne. og indgå i deres dækningsbidragsberegning. Bilaget vil blive påhæftet dokumentets omkostningsliste.

Momsberegning og kontering foretages ud fra de på kontiene indlagte regler eller kodning på registreringstidspunktet.

Før bekræftelse af bilaget afstemmes debet og kredit.

Efter bilagsoprettelse kan man selvfølgelige forespørge på det, eller eventuelt finde det via bilagsliste.

Der findes mulighed for oprettelse af posteringskladder, som kan anvendes i forbindelse med f.eks. periodiske posteringer.