Anlægsaktiver og projekter

MERA's anlægsaktiver er gennem brug af dets unikke automatiske posteringssystem en integreret del af MERA ERP.

Anlægsaktivsystemet indeholder både anlægsaktiver og anlægsprojekter, som kan bestå af flere anlægsaktiver.

Afskrivninger kan foretages ud fra flere modeller.

Afskrivninger kan bogføres på valgfri periode.

Øvrige posteringer på anlægsaktiver kan foretages ikke blot som finansposteringer, men også via indkøbsordre, produktion og lagertransaktioner.