Dokumentstyring

MERA's dokumentstyring er en avanceret styring af interne og eksterne dokumenter og notater til brug for sælgere og medarbejdere i det daglige arbejde og opfølgning. Formålet er at indsamle virksomhedens ind og udgående information, og gøre den tilgængelig og logisk opsøgelig for relevante medarbejdere på tværs af organisation og arbejdsområde.

Et dokument skal i denne forbindelse forstås som et notat, og ikke et dokument i gængs forstand. Et dokument kan typisk knyttes til en eller flere af følgende identiteter:

Et dokument kan derudover tilknyttes MS Word, Excel o.lign. dokumenter.

Ved dokumentoprettelse påhæftes automatisk den dokumentansvarlige medarbejder, som således har en oversigt over egne dokumenter og deres status. Ved dokumentoprettelse kan der tilknyttes en medarbejder, som skal forestå opfølgningen af et dokument på et givent tidspunkt og med kopi til eventuelle andre medarbejdere. Dokumenter til opfølgning indgår automatisk i MERA's kalenderfunktion for den valgte opfølger. Man har til stadighed oversigt over dokumenter via deres tilknytning til relaterede identiteter.

Dokumenter kan endvidere anvendes til udskrift (breve) e-mail og fax, samt indkomne e-mails, fax og indscannede dokumenter.