Perioder

Mera opererer med op til 13 brugerdefinerede bogføringsperioder pr. regnskabsår. Regnskabsår kan således gå på tværs af kalenderår og måneder. Definition af perioderne kan variere fra år til år og angives med en start og slutdato pr regnskabsperiode. Til hver periode er knyttet en tekst, som beskriver perioden f.eks. månedsnavn. I forbindelse med opdatering af perioder validerer systemet at hele året beskrives, således at der ikke opstår problemer ved f.eks. skudår.

Bogføringsmæssigt kan man afgrænse muligheden for postering pr kontotype f.eks. finans, debitorer og kreditorer. Systemmæssigt er indeværende og sidste år åben for postering med automatisk vedligehold af primosaldi.

I forbindelse med årsafslutning flyttes periodebeskrivelsen automatisk