årsafslutning

MERA indeholder kun en obligatorisk opdaterende periodeafslutning nemlig regnskabsårsafslutning, som skal køres inden skift i regnskabsår. Inden den sidste dato i regnskabsåret, gerne før, flyttes alle periodiserede sammentællinger og budgetter et år tilbage og primosaldi opsættes automatisk. Som standard opereres med periodetal for i år, sidste år og forrige år, og budgettal for i år, sidste år og næste år.

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide