Finanspostering

Finansposteringer kan konteres direkte i finanssystemet på en finanskonto eller et anlægsaktiv hvorved finanskontoen bliver anlæggets aktivkonto, med automatbogføring af moms. Momsbeløbet "bogføres" også på en tekstkonto til visning på automatbogføringsjournalen, som ialt automatposteret i finanssystemet.

Ved accept af posteringen foretages følgende kontering:

Beløb

Debetkonto

Kreditkonto

02. Netto

Angivet kontonr eller

(97) Anlægsaktiv

Angivet kontonr eller

(97) Anlægsaktiv

06. Moms

00. Ind-/udgående moms

08. Pseudo moms