Finanskonti

MERA's finanskonti baseres på en brugerdefineret kontoplan og indeholder udover en tekstbeskrivelse, som kan anvendes ved fritekstsøgning, data vedrørende:

  • Drift eller status Anvendes i rapporter og årsafslutning
  • Debet eller kredit Anvendes i forbindelse med budgetindlæggelse og diverse forespørgsler
  • Anlægsaktiv Kontoen holder balancen for en gruppe af anlægsaktiver, og man kan således ikke kontere direkte på denne, men kun via et anlægsaktiv. Hvis der kun er knyttet eet anlægsaktiv til en konto, kan anlægsaktivet angives, og man kan således kontere enten på kontoen eller anlægsaktivet.
  • Momskontering Automatisk beregning af moms i forbindelse med finansposteringer og omkostningsfaktura. For momskonti (diverse ind- og udgående moms) kan indlægges reference til Told og Skat i forbindelse med momsafregning.
  • Likviditetsstyring Hvorvidt kontoen indgår i likviditetsprognose for statukonti, eller er udelukket fra likviditetsprognosen for driftskonti. Hvilke tal (ordrebeholdning og/eller tilbud og/eller budget) skal anvendes i likviditetsprognosen. Betalingsbetingelser eller leverandørnummer
  • Budgetstyring Detailbudget fra andre tabeller.
  • Posteringsstop Forhindrer finansposteringer og bogføring af omkostningsfaktura på f.eks. automatposteringskonti
  • Dokumentkontering Reference til omkostningsvarer som skal faktureres i forbindelse med dokumentafslutning eller finansposteringer med dokumenthenvisning.

Finanskontiene vil altid kunne findes enten ved deres nummer, alternative numre eller beskrivelse.