Finansrapporter

MERA's finansrapporter bygger på strukturen i kontonummeret eller strukturen i de alternative kontoplaner. Man kan således udtrække, sortere og gruppere på de enkelte dele af kontonummeret eller dele af et alternativ kontonummer. I forbinelse med konsolidering af flere selskaber er det vigtigt, at man enten kører samme kontoplan eller har en fælles kontoplanstruktur i et af de alternative kontonumrer, Fordelinger af omkostninger vil blive foretaget i forbindelse med rapportgenereringen Tekstkontis nøgletal og sammentællinger kan anvendes på lige fod med andre konti. årets resultat (drift) vil automatisk løbene blive beregnet og kunne anvendes i balanceopgørelse.

De enkelte finansrapporter genereres med angivelse af periode, som kan være på tværs af både regnskabsår og periode. Efter generering vil omsætning, omsætning sidste og forrige år for perioden og for år til dato, samt tilsvarende budgettal og prognose være tilgængelige for forespørgsel og udskrift f.eks. i

  • Resultatopgørelse med budgetter
  • Resultatopgørelse i hele kroner med budgetter og sidste års tal
  • Resultatopgørelse i grupper
  • Budget pr. måned
  • Statusrapport
  • excel

Eventuelle ikke bogførte automatposteringer for den valgte periode vil indgå i omsætningstallene. Dette medfører, at man i forbindelse med efterposteringer, som indeholder automatposteringer, ved regnskabsafslutning, kan køre retvisende rapporter uden at afvente bogføring af automatposteringer.

Hvis den valgte periode ligger ud over indeværende regnskabsmåned vil omsætningstallene for den del af perioden, som ligger efter indeværende periode, være erstattet med budgettallene. Man kan således køre prognoser for f.eks. årsresultat.

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide