Finansbudget

MERA's finansbudgetter kan vedligeholdes både på konti og tekstkonti, eller via detailbudgetter på underliggende identiteter defineret via konteringstabeltilhørsforhold . Budgetter holdes som standard for sidste, indeværende og næste år, Budgetterne flyttes automatisk i forbindelse med årsafslutning.

Budgetindlæggelse

Budgetter kan indlægges enten som et årsbudget eller pr. periode (måned) Hvis budgettet indlægges som et årsbudget, fordeles det efter samme mønster som budgetåret før (dette år fordeles som sidste, og næste år som indeværende) Budgettet lægges ind med fortegn baseret på kontoens debet/kredit kode. Hvis kontoen er defineret, som debetkonto indlægges debetbudget positivt og kreditbudget negativt. Hvis kontoen er defineret, som en kreditkonto, indlægges budgettet omvendt (kredit positivt og debet negativt):

Hvis budgettet kommer fra underliggende identiteter styres dette ved angivelse af konteringstabel og tabeltilhørsforhold samt beregningsformel. F.eks. ønskes salgsbudgettet for en konto at være salgsbudgettet fra debitorer med en bestemt konteringstabel. Alternativt ønskes salgsbudgettet at være salgsværdien af et antalsbudget på varer med en bestemt konteringstabel eller et vareforbrugsbudget at være kostprisværdien af samme.

Budgetteringsniveau

Budgetter kan som sagt indlægges både på konti eller en overordnet sumkonto. Hvis budgettet både lægges på sumkontoen og på nogle af de der til hørende underkonti, er sumkontoens budget den del af budgettet, som ikke er indeholdt i underkontiene.

I forbindelse med forespørgsler og grafik, rapporter og nøgletal er sumkontoens budget summen af detailbudgetterne plus sumkontoens eget budget.

Prognose

Indeværende års prognose vil være den faktiske omsætning og budget for resten af året. Denne prognose kan derefter manuelt justeres til et forventet årsregnskab.