Finans nøgletal

MERA's tekstkonti kan indeholde nøgletalsberegninger byggende på brugerdefinerede sammentællinger eller konti.. En meget stærk facilitet til at give ledelsesinformation her og nu på aktuelle data.

Nøgletalsberegningen kan bestå af konti, konstanter og variable, samt aritmetiske udtryk.

  • Konstanter kan være numeriske positive eller negative heltal. Konstanter opfattes altid, som værende med 2 decimaler (Man må ikke anvende decimalpunkt).
  • Aritmetiske udtryk kan være "+" (plus), "-" (minus), "*" (gange) og "/" (divider)
  • "(" og ")"
  • Variablen "dage", som antal dage (gange 100) i den forespurgte periode.
  • Konti. Konti er enten startende med et bogstav eller omgivet af anførselstegn (’ eller "). Man skal være opmærksom på, at en kontos fortegn er styret af debet/kredit koden på kontoen.

Ved forespørgsel og grafisk præsentation på og rapportering af nøgletalskonti vil omsætning og budget således være et beregnet nøgletal.

Eksempel

Tekstkonto N001 sammentæller omsætningen. Tekstkonto N002 sammentæller aktiver i primær drift. Tekstkonto N003 har følgende nøgletalsberegning "((N001 * dage) / 365) / N002" som således giver aktivernes omsætningshastighed for en given periode.