Speditør

I MERA kan de enkelte speditører eller vognmænd oprettes med en beskrivelse af deres leveringsmønster. De enkelte speditører knyttes til en eller flere leveringsmåder til brug for bestemmelse af leveringsdato og til beregning af disponibelt lager.

Ved oprettelse af en ny speditør tildeles nummeret ifølge nummerserien (060)

Ud over en beskrivelse af speditøren indeholder tabellen en matrix pr ugedag (mandag til søndag) med følgende information:

  • Klokkeslæt og dagnavn Leveringer foretaget inden dette tidspunkt leveres på førstkommende indtastet ugedag. F.eks. under mandag udfyldes 12:00 og onsdag. D.v.s. at leveringer foretaget inden klokken 12:00 om mandagen kan komme med speditøren på onsdag. F.eks. under onsdag udfyldes 14:00 og onsdag+. D.v.s. at leveringer foretaget inden klokken 14:00 om onsdagen kan komme med speditøren på næste onsdag. F.eks. under fredag udfyldes 13:00 og tirsdag. D.v.s. at leveringer foretaget inden klokken 13:00 om fredagen kan komme med speditøren på førstkommende mandag.
  • Hvorvidt det er muligt at gennemtvinge en levering på ugedagen.
  • Hvorvidt leveringen skal foretages selvom kunden ikke fik leveringer på samme ugedag sidste uge. Dette er en lidt speciel option, som kan anvendes ved regelmæssige distribution til kunden, og bestemme leveringsdag ud fra, om kunden normalt får leveringer på pågældende ugedag

Man kan således forespørge på en speditør, og se hans leveringer i en periode.