Leveringsmåde

Leveringsmåder i MERA anvendes på tværs af systemet til en avanceret styring af varedistribution og modtagelse. Alle varetransaktioner (f.eks. salg, lageroverførsler og indkøb er foretaget med en til ordren påhæftet leveringsmåde. Valg af leveringsmåde er bestemmende for den enkelte ordres forløb og behandling, og indgår i et utal af funktioner så som:

 • Beregning af disponibelt lager
 • Pakning og varemodtagelse
 • Udskrifter i forbindelse med leveringer
 • Fakturering af f.eks. fragt

Den enkelte ordrers leveringsmåde kan bestemmes ud fra:

 • Indtastes
 • Kontoens (kundens, leverandørens o.s.v.) standard leveringsmåde
 • Ordrens oprettelseformular (f.eks. på kontantsalg kan leveringsmåden sættes til "Afhentet".)
 • En gældende distributionsstyringsparameter.

Ud over en sprogafhængig leveringsmådetekst indeholder leveringsmådetabellen information omkring:

Lager

Leveringsmåden kan bestemme hvilket lager varerne skal leveres fra og overskriver således standard lagerudvælgelsen.

Speditør

Til hver leveringsmåde kan knyttes en speditør. Speditøren er bestemmende for hvilke ugedage en levering kan foretages og indgår således i beregningen af leveringsdatoen for en ordrers levering. Man kan således få en oversigt over følgesedler til de enkelte speditører Pr leveringsmåde angives også forventet speditionstid, som således indgår i beregningen af, hvornår leverancer til os er disponible for forbrug ud fra den af leverandøren bekræftede leveringsdato.

Pakning

En leveringsmåde kan tilknyttes et arbejdssted, som skal foretage pakningen og klargøring af leverancer. I forbindelse med arbejdsstedet kan angives et antal standard arbejdsdage, som skal reserveres til klargøring (et tillæg til standard pakketiden for lageret) af leverancer og indgår således i beregningen af leveringsdatoen for en ordres levering. Man kan således få en oversigt over ordrer og varelinier til pakning på de enkelte arbejdssteder.

Varemodtagelse

En leveringsmåde kan tilknyttes et arbejdssted, som skal foretage varemodtagelse og kvalitetskontrol af leverancer. Man kan således få en oversigt over ordrer og varelinier som forventes modtaget på de enkelte arbejdssteder.

Levering

I forbindelse med levering kan man på de enkelte leveringsmåder angive hvilken øvrig dokumentation, der skal udskrives eller overføres til andre systemer. MERA indeholder p.t. generering af dokumentation til:

 • A-post
 • Pakketrans

Fakturering

I forbindelse med fakturering kan leveringsmåden indeholde information til automatisk beregning af fragt og leveringsomkostninger:

 • Leveringsomkostninger afhængig af at fakturabeløbet er mindre end et angivet beløb Leveringsomkostningerne bliver faktureret på en angivet omkostningsvare.
 • Fragtomkostninger Ud fra ordrens leveringsadresses postnummer tildeles en zone. Pr zone angives fragtomkostningerne i en vægtafhængig tabel. Vægten kan enten indtastes eller beregnes af systemet.