MERA Finans

MERA's finanssystem er ved dets unikke automatposteringssystem en integreret del af det totale system. Her opsamles alle transaktioner af økonomisk betydning lige fra lagerjusteringer til årsafslutning, og deres konsekvenser er umiddelbart og øjeblikkeligt tilgængelig i både detailform og som overordnet ledelsesinformation.

Systemet bygger på en flerdimensional brugerdefineret kontoplan med dertil hørende ledelsesinformationssystem i form af nøgletalsberegninger og sammentællinger præsenteret enten i forespørgsler, rapporter eller grafik. Konsoldering foretages nemt og enkelt på tværs af valuta og regnskabsår, når MERA™ installeres i flere firmaer.

Finanskontoadgang kan begrænses ud fra brugerens profil.

Anlægsaktiver og projekter og likviditetsprognose er en naturlig del af finanssystemet.

Eksempel på finansbrugergruppe.

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide