Likviditetsprognose

MERA's likviditetsprognose består af en prognosegenerering og diverse forespørgsler.

Prognosegenerering

Før man danner en likviditetsprognose, skal man opdatere sin driftsprognose. Dette kan enten gøres manuelt, eller ved at flytte budgettet til prognosen.

Likviditetsprognosegenerering

Prognosegenereringen aktiveres med en fra dato og en pr dato. Der anvendes udelukkende periodedelen af datoen. Standard pr ultimo sidste periode, og fra dato et år tilbage (se nedenstående beskrivelse af anvendelsen).

Statuskonti med manuelt indtastet budget opfattes som driftskonti ifm. likviditetsgenerering og -udskrift.

Prognosegenereringen falder i 4 dele.

  • Statuskonti Budget og prognose for alle statuskonti nulstilles, således at systemet er klar til at modtage nye prognosetal. De statuskonti, som er markeret med, at de skal indgå i prognosen (samlekonto debitorer og kreditorer må ikke markeres idet de enkelte debitorer og kreditorer indgår i stedet), behandles som følger: Budget fra driftskonti fordeles til status. F.eks. gager fordeles til diverse passiver (skyldig bruttoskat osv.) Periodebevægelser til og med pr dato for et år, og budget eller aktuelle tal (hvilke der er størst) for et år frem, fordeles efter statuskontoens betalingsbetingelser i prognosekolonnen.
  • Debitorer Debitorens betalingsmønster beregnes på forfaldne poster, som en gennemsnitlige forsinkelse i forhold til forfaldsdato på bilag bogført efter fra dato (standard et år), og en gennemsnitlig betalingstid på samme. Debitorens udestående (åbne poster) fordeles efter forfaldsdato plus gennemsnitlig forsinkelse på relevant samlekonto debitorer (61) i prognosekolonnen. Ordrebeholdningskontoen (62) kan markeres for hvilke af nedenstående tal, som skal indgå: 1) Leveret ej faktureret og udestående ordre ud fra leveringstermin 2) Gyldige tilbud ud fra forventet ordredato (eller gyldig til) tillagt leveringstermin, værdinedskrevet i h.h.t. tilbudschancen, 3) Debitorens budget i perioder efter pr. dato og et år frem, inkl. eventuel moms. Disse fordeles på relevant ordrebeholdningskonto (62) i budgetkolonnen, og efter gennemsnitlig betalingstid i prognosekolonnen. Hvis den gennemsnitlige betalingstid er 0, fordeles efter debitorens betalingsbetingelser. Fordeler eventuel moms på skyldig moms efter budgetperiode og efter momskontoens betalingsbetingelser i prognosekolonnen. Momsberegningen foretages ud fra debitorens momskode. Derfor er differentieret moms ikke indlagt i likviditetsprognosen. Hvis varesalg tages ud fra kundernes budget, skal varesalgskonti ikke indgå i likviditetsprognosen. Det giver også et mere retvisende billede mht. moms likviditetspåvirkning.
  • Kreditorer Efter samme principper, som debitorer.
  • Driftskonti Driftsbudgetter medtages kun såfremt konto for driftslikviditet (06) er markeret for at budgetter skal indgå i likviditetsprognosen. De driftskonti, som ikke er udelukket fra prognosen og hvis budget ikke er en dynamisk sammentælling af debitorers budget, behandles som følger: Budgettet i perioder efter pr. dato og et år frem, inkl. eventuel moms, fordeles på systemtekstkonto for driftslikviditet (06) i budgetkolonnen, og efter driftkontoens betalingsbetingelser i prognosekolonnen. Fordeler eventuel moms af budget på skyldig moms efter budgetperiode og efter momskontoens betalingsbetingelser i prognosekolonnen. Der er derfor vigtigt at driftskonti er markeret med den mest anvendte momskode.

Likviditetsforespørgsler

Ved hjælp af en tekstkonto, som sammentæller alle status konti, kan systemets almindelige forespørgsler anvendes til likviditetsforespørgsler.

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide