Opfølgning

MERA's opfølgningssystem samler samtlige åbne aktiviteter lige fra telefonbeskeder og tilbudsopfølgning til kundebesøg og seminarer. Kun fantasien sætter grænsen. Alle afsluttede aktiviteter gemmes, således man altid har oversigt og historik over en sags eller en kontakts forløb.

Hvis der til et dokument er tilknyttet en opfølger, skal opfølgningsdato og eventuelt tidspunkt for opfølgningen udfyldes. Opfølgningen kan være et tidsrum (fra til klokken eller en periode som strækker sig over flere dage). Dokumentet vil således automatisk indgå i MERA's kalenderfunktion, og man vil med det samme få at vide, hvorvidt opfølgeren er ledig på det valgte tidspunkt eller optaget af andre gøremål og hvilke. Information om, hvorvidt opfølgeren har læst dokumentet eller ej fremgår herefter på diverse dokumentforespørgsler. Opfølgeren har til stadighed oversigt over udestående opfølgninger og andre kan tilsvarende se en medarbejders udestående dokumenter med markering for, om opfølgeren har læst dokumentet.

Afslutning af en opfølgning kan bekræftes og afhængigt af dokumenttypen eventuelt afføde nye dokumenter og opfølgninger. F.eks. afslutning af et besøg kan afføde oprettelse af en besøgsrapport. I forbindelse med afslutningen af et kunderelateret dokument kan der automatisk dannes en kontering af en fast og en variable omkostning, som indgår i kundens dækningsbidragsberegning f.eks. for et besøg. øverige dokumentomkostninger kan konteres dels via finansposteringer og dels via kreditorfakturapostering.

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide