Kalender

MERA's kalender giver en oversigt over samtlige opfølgninger i dokumentstyringsystemet knyttet til en medarbejder. Kalenderen er således en integreret og aktiv del ikke blot af opfølgningssystemet, men også af ordrebehandling, rykkerprocedure o.s.v.

Kalenderen vises som standard for medarbejderen.

  • med datoer en uge pr linie
  • eller pr dag med en time pr linie.

De enkelte opfølgninger vises på deres respektive datoer og tidspunkter med mulighed for fuld visning af notat.

Man kan definere medarbejdergrupper, som kan vises i oversigt (med markering for, om de er logget på systemet) og direkte fra kalenderen danne medarbejderopfølgning til f.eks. møde.

I receptionen kan man straks svare på, hvorvidt medarbejderen er til stede, eller hvornår vedkommende forventes tilbage fra en aktivitet og derfor lægge besked i opfølgninssystemet.0

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide