Offers

En registreret ordre i MERA Open kan behandles og effektueres som et tilbud ved behandling på relevant ordreformular . Det er således de samme betingelser, varenumre, priser osv som tilbydes, som fortsætter i systemet ved f.eks. ordrebekræftelse . Tilbudene kan efter endt behandling udskrives eller sendes som e-mail eventuel vedhæftet relevante brochurer. Med MERA Opens dokumentstyringssystem simplificeres og systematiseres opfølgningen af tilbud, og medarbejderne har altid al relevant information omkring et tilbud til rådighed.

Man kan i forbindelse med ordrehovedet tillægge information så som:

  • Gyldighed Til hvilken dato tilbudet er gyldigt. Gyldighedsdatoen kan anvendes i diverse udtræk og analyser, og kan som option indgå i beregning af disponibelt lager , hvis man ønsker at tilbud skal påvirke dette.
  • Forventet ordredato og chance Hvornår man forventer at få ordren og en procentvis chance for det. Igen kan informationen anvendes i diverse udtræk og analyser, og indgår i tilbudsbeholdning og prognosticeret ordrebeholdning
  • Tekster I forbindelse med udskrift af tilbud kan man vælge en standard indledningstekst (hoved) og en standard afslutningstekst (bund). Eksempelvis "Vi har hermed fornøjelse osv" og "Såfremt der skulle være spørgsmål osv". Disse tekster er selvfølgelig sprogafhængige . Derudover kan man indtaste egen indledningstekst og afslutningstekst i relevant sprog.

I forbindelse med beregning af forventet leveringsdato på ordrelinierne, vil denne beregning, for tilbudsliniers vedkommende, blive oversat til en kode, som udtrykker den aktuel leveringssituation som værende f.eks. ab lager eller et antal uger fra ordredato. Ved hjælp af MERA Opens styklister (materiallelister) kan man tilbyde et produkt til en samlet pris, uden at vise de enkelte dele og deres individuelle pris.

Som option kan yderligere tilføjes eksempelvis:

  • Valutaklausul afhængig af vareleverandør.
  • Positionsnummer
  • Alternativer

Hvis tilbud skal indgå i den disponible beholdning , skal det behandles yderligere, som var det en ordrebekræftelse.

Når tilbudet er færdigbehandlet bekræftes det. Dette betyder, at systemet tager en kopi af ordren og tildeler det et nummer ifølge nummerserien (004). Dette nummer kunne f.eks. være ordrenummeret eventuelt med et andet suffiks og efterfulgt af et revisionsnummer.

Denne kopi eller bilag vil blive påhæftet ordrens bilagsliste og altid kunne vises i sin originale form uberørt af efterfølgende ændringer på selve ordren. Bilaget vil kunne vises på skærmen som et udskrevet dokument, udskrives eller bruges til at oprette og vedhæfte til en e-mail eller fax . Man kan også automatisk få oprettet et dokument , som indgår i medarbejderens opfølgning

Denne behandling vil kunne gentages og nye revisioner af tilbudet oprettes, indtil man får en endelig accept fra kunden eller ordren (tilbudet) må annulleres. Systemet opdaterer ordrelinierne med tilbudt mængde og beløb og revideret mængde og beløb, således at man tilstadighed har en oversigt over ordrens akkumulerede forløb uden at skulle gå til grundbilagene.

Se tilbud Quotation

(salg-7)