Afskrivninger

MERA's anlægsaktiver kan afskrives periodevis ud fra aktivets afskrivningsmodel og aktivets løbetid defineret som start og slutdato. De enkelte aktivers afskrivningsperiode vil ændres automatisk, hvis start eller slutdato ligger i den valgte afskrivningsperiode.

Når man danner afskrivninger opretter systemet et afskrivningsbilag. Dette bogføringsbilag kan valideres og eventuelt ændres før det bliver bogført endeligt.

En anlægsaktiv kan også nedlægges og restsummen afskrives.

Lagerafskrivninger beregenes ud fra andre principper.

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide