Nedlæggelse af anlægsaktiv.

Anlægsaktiver kan nedlægges og restsummen afskrives

Ved accept af posteringen foretages følgende kontering:

Beløb

Debetkonto

Kreditkonto

Anskaffelsesbeløb

(95) Akkumulerede afskrivninger

(97) Anlægs aktiver

Restafskrivning

(16) Aktivnedlæggelse

(95) Akkumulerede afskrivninger

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide