Afskrivningsmodeller

MERA's anlægsaktivers afskrivningsmodeller styrer den periodevise afskrivning af aktiver.

Lineær

Den lineære afskrivningsmodel er baseret på aktivets restløbetid og på dets bogførte værdi minus eventuel scrapværdi.

Afskrivning = Antal dage i afskrivnings perioden * (bogført værdi - scrapværdi) restløbetid i dage

Revaluering

Revalueringsmodellen bygger på flere periodevise afskrivninger inden for regnskabsåret og vil således ved hver afskrivning tilnærme sig aktivets totale afskrivning ved revaluering af aktivets værdi og afskrivning.

Restafskrivning = (bogført værdi ved årets start - scrapværdi) * antal dage i året Restløbetid fra årets start

Afskrivning = (Restafskrivning - tidligere afskrivninger dette år) * antal dage i afskrivningsperioden Antal dage fra afskrivnings periodens start til årsslut.

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide