Afskrivninger

Afskrivninger foretages periodisk ud fra valgt model.

Ved accept af posteringen foretages følgende kontering:

Beløb

Debetkonto

Kreditkonto

Afskrivning

(95) Akkumulerede afskrivninger

(96) årets afskrivninger

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide