Kunder

MERA Opens ä kundeinformation kan deles op i 6 kategorier:

Kundebeskrivelse Basisbeskrivelse af kunden, som anvendes på tværs af systemet i mange forskellige funktioner. Til beskrivelse af kunden hører f.eks.:

 • Customer Number Kundenummeret kan enten indtastes eller tildeles af systemet ud fra en nummerserie (000). Man kan altid søge efter kunden via kundenummer .
 • Short Name En kort identifikation til anvendelse på diverse udskrifter o.lign., hvor der ikke er plads til hele kundens navn og adresse
 • Name and address Herunder postnummer og landekode , som er udskilt til en mere struktureret anvendelse for diverse analyser. Navn og adresse kan anvendes i fritekstsøgning i forbindelse med kundesøgning Hvis en kunde oprettes uden navn og adresse, anvendes leveringsadressen som navn og adresse på ordrer til denne kunde. This can, for example. benyttes i forbindelse med kontantsalg.
 • Website Til automatisk tilgang til kundens hjemmeside.
 • Kundegrupper Anvendes i forskellige analyser af kundemassen.

Contact Information I forbindelse med kontaktpersoner, eller i tilfælde af man ikke anvender kontaktpersoner, kan man på kundens basisdata sætte standarden for kunden som f.eks.:

 • Contact Anvendes som attention person på diverse dokumenter, som sendes til kunden.
 • Telephone
 • Fax
 • Domæne og e-mail adresse
 • Languages Hvilket sprog man som standard kommunikere på til kunden. Hvis intet udfyldes, anvendes sproget fra brugerprofilen for den bruger, som behandler kunden.
 • Salgsansvarlig
 • Vort leverandørnummer hos kunden

Ordreinformation Information som anvendes i forbindelse med ordreregistrering og tilbudsgivning.

 • Stop Order En kode, som kan bremse det almindelige forløb i ordrebehandlingen.
 • Ordrebemærkning Et bemærkningsfelt, som vises og markeres (rød) i forbindelse med ordrebehandlingsrutiner.
 • Range Som option kan man oprette sortimentsbeskrivelse over hvilke varer, man må sælge til kunden.

Og i forbindelse med prissætning:

 • Prisgruppe Hvilken prisgruppe kunden er tilknyttet. Hvis intet udfyldes vil standarden i forbindelse med ordreregistreringen bruges.
 • Rabatgruppe Hvilken rabatgruppe kunden er tilknyttet
 • Price Currency Hvilken valuta priser skal opgives i
 • Net Rates Whether to show net prices instead of pricing and discounts on various order prints.

Delivery Information I forbindelse med leveringsadresser, eller i tilfælde af man ikke anvender flere leveringsadresser på kunden, kan man på kundens basisdata sætte standarden for kunden som f.eks.:

 • Delivery Address Herunder postnummer, som er udskilt til en mere struktureret anvendelse for diverse analyser Hvis der ikke indtastes leveringsadresse anvendes kundens navn og adresse som leveringsadresse. Leveringsadressen kan ændres på den enkelte ordre. Leveringsadressen kan anvendes i fritekstsøgning .
 • Availability Eventuelt lagertilhørsforhold for kunden i forbindelse med ordreoprettelse. Hvis intet udfyldes anvendes lageret ifølge brugerprofilen for den bruger som opretter ordren.
 • Delivery Mode Hvis kunden som standard skal leveres på en bestemt måde. Hvis intet udfyldes, vil systemet automatisk vælge leveringsmåde ud fra gældende distributionsmetode .
 • Delivery Conditions
 • Følgeseddelsbemærkning En bemærkning som udskrives på følgesedler til kunden.

Fakturainformation Ved fakturering af ordrer anvendes nedenstående information til kalkyle af fakturaen:

 • Currencies
 • Betalingsbetingelser
 • Invoice Item Ved angivelse af andet kundenummer overføres fakturaen og reskontroen til den angivne fakturakontoen. Dette må ikke forveksles med leveringsadresser.
 • Momsregistreringsnummer
 • Tax Code

Bogholderiinformation

 • Kreditgrænse Kreditgrænsen lægges ind i kundens valuta.
 • Betalingsmåde
 • Rykkerprocedure
 • Renteberegning
 • Konteringstabel
 • Ordrestop En markering for hvorvidt man må oprette og effektuere ordre på kunden.

(kunder-1)