Jobkø

Når et job skal afvikles lægges det ind i en afviklingskø bestemt ud fra brugerens profil. Man kan på denne måde prioritere afvikling af job, idet hver kø kun afvikler et job ad gangen. Man kan i denne forbindelse angive hvorvidt jobbet skal afvikles tidligst på et bestemt tidspunkt, og om det automatisk skal afvikles i en bestemt cyclus f.eks.:

  • Dagligt
  • Ugentligt
  • Månedligt
  • årligt

Et job kan udnævnes til at skulle køre med eksklusivrettigheder d.v.s. al anden opdatering afventer afslutning af jobbet. Endvidere kan opsættes afhængigheder mellem forskellige job ved at tænde og slukke afhængighedsparametrer ved korrekt afvikling af individuelle job.

Man kan altid se jobkøen for ens brugergruppe med de enkelte jobs status,

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide