Genbestillingsmængde.

Genbestillingsmængdeberegningen bygger på følgende grundtal for et givent lager:

Lagersaldo (Lager)

Den fysiske lagersaldo her og nu. Dette tal indeholder også plukkede, men endnu ikke leverede ordre.

Delivery

Den aktuelle leveringstid beregnes på grundlag af en basis leveringstid.

Minimumslager (Min)

Genbestillingspunkt. Kan være beregnet af systemet på følgende måde på varer som lagerføres:

Ud fra varens forbrugsbudget (salg og forbrug i produktion) pr. måned beregnes det forventede forbrugsbudget inden for den aktuelle leveringstid.

Sikkerhedslageret beregnes ud fra usikkerheden inden for den aktuelle leveringstid, dog maksimalt usikkerheden for indeværende måned.

Hvis salgsbudgettet er mindre end 0,5 nulstilles sikkerhedslageret. Hvis der er beregnet et sikkerhedslager, men det er mindre end 1, sættes det til 1.

Der adderes 1 til salgsbudgettet. (Man skal huske at varer som lagerføres mindst har et minimumslager på 1.)

Minimumslageret beregnes som salgsbudget plus sikkerhedslager.

Hvis man har indtastet et minimumslager og det er større end det beregnede minimumslager, sættes det til det indtastede minimumslager og sikkerhedslageret nulstilles.

Maksimumslager (Max)

Kan være beregnet af systemet på følgende måde:

Ud fra varens forbrugsbudget (salg og forbrug i produktion) pr. måned beregnes det forventede forbrugsbudget inden for de næste 12 måneder.

De 12 måneders forbrug divideres med minimums omsætningshastigheden fra den til varen knyttede lagermodel.

Hvis varen har et antal holdbarhedsdage beregnes maksimumslageret som 12 måneders forbrug gange antal holdbarhedsdage divideret med 365, såfremt dette tal er mindre end ovenstående beregning.

Hvis maksimumslageret er mindre end 1 sættes det til 1.

Rekommanderet ordrestørrelse (ROS )

Kan være beregnet af systemet. Ved igangsættelse af et indkøb vil ordren som udgangspunkt lyder på dette tal.

Beregningen foretages på følgende måde:

Ud fra varens forbrugsbudget (salg og forbrug i produktion) pr. måned beregnes det forventede forbrugsbudget inden for de næste 12 måneder.

Der beregnes en genbestillingspris ud fra hovedleverandørens pris (inkl. hjemtagelsesomkostninger) alternativt aktuel kostpris.

ROS beregnes så som:

Kvadratroden af Forbrugsbudget * 2 * Ordreomkostning divideret med genbestillingspris * lagerrente.

Hvis ROS er større end max, sættes den til max.

Hvis ROS er mindre end 1 sættes den til 1.

Hvis ROS er mindre end en eventuel indtastet ROS sættes den til den indtastede.

Minimums ordrestørrelse (MOS)

En manuelt indtastet minimums ordrestørrelse. Ved igangsættelse af et indkøb skal ordren lyder på mindst dette tal.

Batchstørrelse (Batch)

En manuelt indtastet batchstørrelse. Ved igangsættelse af et indkøb skal ordren lyder på et multiplum af dette tal

Bekræftet mængde (Bekræftet)

Den totale mængde af bekræftede salgsordre og lageroverførsler fra et givent lager inden for den aktuelle leveringstid plus T dage.

I ordre.

Den totale mængde af udestående bekræftede indkøbsordre inden for den aktuelle leveringstid plus T dage.

Fremtidigt lager .

Beregnet som lager minus bekræftet plus i ordre.

Bestillingsmængde.

Hvis det fremtidige lager er mindre end minimumslageret sættes bestillingsmængden for en vare på et givent lager til ROS.

Hvis fremtidigt lager plus bestillingsmængden er mindre end minimumslageret sættes bestillingsmængden til minimumslager minus fremtidigt lager.

Hvis bestillingsmængden er mindre end MOS sættes den til MOS,

Hvis der er indtastet en batchstørrelse sættes bestillingsmængden til det nærmeste multiplum af batchstørrelsen, som er større end eller lig med bestillingsmængden.

Bestillingsmængden rundes op til nærmeste heltal.

Hvis indkøb foretages i anden enhed end lageret sættes bestillingsmængden i indkøbsenheder til nærmeste multiplum af konverteringsfaktoren mellem lager og indkøbsenheder, som er større end eller lig med bestillingsmængden.

At mera.dk we use cookie. Read  Hide