Lagerafskrivning

I MERA Open ä kan lagerafskrivninger foretages periodisk, eksempelvis månedligt eller årligt. Lagerafskrivninger foretages ud fra den enkelte vares omsætningshastighed . Hvis en given varers første lagerbevægelse er foretaget efter det ønskede historisk grundlag for beregningen af omsætningshastigheden, udelukkes den fra afskrivning. Man kan opsætte lageromsætningshastighedsintervaller med dertil hørende afskrivningsprocenter afhængigt af varenes lagermodel. Det er muligt at markere enkelte vare for, at de ikke skal afskrives (konsignationslager eller andre kunderelaterede aftaler), og at angive en realisationspris som minimumsafskrivningskostpris. Hvis en vare skal afskrives, altså at lageromsætningshastigheden falder i et interval, som udløser afskrivning, oprettes et afskrivningsbilag indeholdende:

  • Lagerbeholdning ultimo afskrivingsperioden.
  • Lagerværdi ultimo afskrivingsperioden.
  • Nedskrevet værdi sættes til lagerværdien.

Hvis varen skulle afskrives i forrige periode, dvs der findes et afskrivningsbilag ultimo forrige periode (afskrivningsperiodens startdato minus en dag), hvor lagerværdien og den nedskrevet værdi differere, benyttes forrige afskrivningsbilag som udgangspunkt, og der fortages følgende beregning:

  • For alle lagertilgange i afskrivningsperioden akkumuleres mængde til afskrivningsbilagets beholdning og værdien til lagerværdi og nedskrevet værdi.
  • For alle lagerafgange og manuelle kostprisjusteringer i afskrivningsperioden fratrækkes mængden afskrivningsbilagets beholdning, samtidigt med at bilagets lagerværdi nedskrives med afskrivningsbilagets gennemsnitlige oprindelige lagerværdi (lagerværdi divideret med beholdning). Lagerafgangens værdi (aktuel kostpris) fratrækkes nedskrevet værdi.

Slutteligt beregnes ny nedskrevet værdi som opdateres på afskrivningsbilaget, og der beregnes op- eller nedskrivning af lagerværdien, som differencen mellem den nedskrevet værdi og den nye nedskrevet værdi. Man kan på lagermodellen angive, hvorvidt man ønsker foretaget opskrivninger af lageret, f.eks. som følge af stigende omsætningshastighed.

Afskrivningsbilaget kan udskrives før godkendelse, således at man manuelt kan ændre afskrivningerne, hvis der f.eks. er en ordrebeholdning på et givent varenummer.

Ved godkendelse bogføres afskrivningen og varernes kostpris opdateres. Derudover opdateres dato for sidste afskrivning, og systemet afviser derefter lagertransaktioner med bevægelsesdato før denne dato.

Example.

Lad os antage vi har en vare med en beholdning på 10 stk. til en gennemsnitskostpris på 12,00 dkk, og at vi afskriver månedsvis. Varen er ikke tidligere afskrevet. På baggrund af varens lagermodels afskrivningsregel skal varen nu afskrives med 50 %. Der oprettes derfor et afskrivningsbilag med følgende data:

Type

Date

Oprindelig beholdning

Oprindelig værdi

Nedskrevet værdi

Depreciation

Akkumuleret afskrivning

Gnst. Cost

Depreciation

31.01.03

10

120.00

60.00

60.00

60.00

6.00

I næste afskrivningsperiode sker ingen bevægelser på varen, og varen har ikke ændret afskrivningsprocent, hvorfor der ikke foretages nogen afskrivning.

Type

Date

Oprindelig beholdning

Oprindelig værdi

Nedskrevet værdi

Depreciation

Akkumuleret afskrivning

Gnst. Cost

Depreciation

31.01.03

10

120.00

60.00

60.00

60.00

6.00

Depreciation

28.02.03

10

120.00

60.00

0.00

60.00

6.00

I næste afskrivningsperiode sælges 2 stk. af varen, og varen har ikke ændret afskrivningsprocent, hvorfor der ikke umiddelbart skal foretages nogen afskrivning idet ultimoafskrivningens nedskrevet værdi er stadig 50 % af den oprindelige lagerværdi.

Type

Date

Oprindelig beholdning

Oprindelig værdi

Nedskrevet værdi

Depreciation

Akkumuleret afskrivning

Gnst. Cost

Depreciation

31.01.03

10

120.00

60.00

60.00

60.00

6.00

Depreciation

28.02.03

10

120.00

60.00

0.00

60.00

6.00

Disposals

14.03.03

-2

-24,00

-12,00

6.00

Depreciation

31.03.03

8

96.00

48.00

0.00

60.00

6.00

I næste afskrivningsperiode modtages, eventuelt som følge af lang leveringstid, 2 stk. til 12,00 dkk. og der sælges 1 stk. af varen. Varen har ikke ændret afskrivningsprocent, hvorfor der ikke umiddelbart skal foretages nogen afskrivning, men idet ultimoafskrivningens nedskrevet værdi er større end 50 % af den oprindelige lagerværdi foretages afskrivning på differencen.

Type

Date

Oprindelig beholdning

Oprindelig værdi

Nedskrevet værdi

Depreciation

Akkumuleret afskrivning

Gnst. Cost

Depreciation

31.01.03

10

120.00

60.00

60.00

60.00

6.00

Depreciation

28.02.03

10

120.00

60.00

0.00

60.00

6.00

Disposals

14.03.03

-2

-24,00

-12,00

6.00

Depreciation

31.03.03

8

96.00

48.00

0.00

60.00

6.00

Tilgang

04.04.03

2

24.00

24.00

7,20

Disposals

10.04.03

-1

-12,00

-7.20

7,20

Afs.grundlg

30.04.03

9

108,00

64,80

Depreciation

30.04.03

9

108,00

54.00

10,80

70,80

6.00

I de efterfølgen afskrivningsperioder sker der ingen bevægelser, men slutteligt falder omsætningshastigheden så afskrivningsprocenten ændres til 75 %, hvorfor der skal foretages afskrivning på yderlige 25 % af den oprindelige værdi; men idet varen har en realisationspris på 3,50 afskrives kun 2,50 pr stk.

Type

Date

Oprindelig beholdning

Oprindelig værdi

Nedskrevet værdi

Depreciation

Akkumuleret afskrivning

Gnst. Cost

Depreciation

31.01.03

10

120.00

60.00

60.00

60.00

6.00

Depreciation

28.02.03

10

120.00

60.00

0.00

60.00

6.00

Disposals

14.03.03

-2

-24,00

-12,00

6.00

Depreciation

31.03.03

8

96.00

48.00

0.00

60.00

6.00

Tilgang

04.04.03

2

24.00

24.00

7,20

Disposals

10.04.03

-1

-12,00

-7.20

7,20

Depreciation

30.04.03

9

108,00

54.00

10,80

70,80

6.00

Depreciation

31.05.03

9

108,00

54.00

0.00

70,80

6.00

Afs,grundlg

30.11.03

9

108,00

54.00

(27,00)

(3,00)

Depreciation

30.11.03

9

108,00

31,50

22,50

93.30

3,50

(Lager-3)

At mera.dk we use cookie. Read  Hide