Lageromsætningshastighed.

I MERA Open ä kan lageromsætningshastigheden beregnes ud fra et brugerdefineret antal måneders gennemsnitlige lagerbeholdning målt i forhold til et brugerdefineret antal måneders forbrug.

Den gennemsnitlige lagerbeholdning beregnes ud fra er beregnet primolager pr. en angivet dato minus det opgivne antal måneder. Denne beholdning ganges med antal dage før første bevægelse. Denne bevægelse fratækkes/tillægges primolageret og den nye beholdning ganges med antal dage før næste bevægelse indtil den angivne dato opnås. Slutteligt divideres med periodens totale antal dage.

Forbruget beregnes som det totale forbrug i perioden fra den angivne dato minus det opgivne antal måneder, til og med en angivet dato. Hvis den første lagerbevægelse er efter primodatoen for forbrugsberegning, ganges forbruget med det totale antal måneder divideret med antal "kendte" måneder.

Omsætningshastigheden er således forbruget divideret med den gennemsnitlige lagerbeholdning. Dette tal ganges med 12 divideret med antal måneder for forbrugsberegningen.

Lageromsætningshastigheden kan eksempelvis anvender som grundlag for lagerafskrivning .

Example.

En vares lagermodels omsætningshastighedsberegning bygger på 12 måneders gennemsnitslager og 24 måneders forbrug. Vi ønsker at beregne omsætningshastigheden pr 31 december 2003. Den gennemsnitlig lagerbeholdning beregnes defor fra 1 januar 2003 (altså 31 december 2003 minus 12 måneder)

Type

Date

Movement

Beholdning

Days

Behold x dage

Primolager

01.01.03

420

10

4200

Disposals

10.01.03

-120

300

5

1500

Disposals

15.01.03

-40

260

165

42900

Tilgang

10.07.03

100

360

186

66960

Ultimolager

31.12.03

360

Gennemsnits-lager

31.12.03

316

366

115560

Forbruget beregnes som forbruger fra 1 januar 2002 (altså 31 december 2003 minus 24 måneder) til 31 december 2003. Forbruget i 2003 var ifølge ovenstående 160 og lad os antage at 2002's forbrug var 630 altså totalt 790.

Omsætningshastigheden er derfor (790 / 316) * (12 / 24) = 1,25

(Lager-3)