Lageroptælling

I MERA Open ä kan lageroptællingen foretages sporadisk eller periodisk Man kunne f.eks. optælle en bestemt lokation eller når lagerbeholdningen er lavest f.eks. tæt på minimumsbeholdningen (så er der jo mindst at tælle), og varen ikke har været optalt det senest år. Men disse kriterier er selvfølgelig afhængige af den individuelle logistik, lageropbygning og struktur.

Lageroptællingen falder i 3 dele:

Udvælgelse Ud fra diverse kriterier markeres de varer inden for et lager, som skal optælles. Man kan derefter udskrive diverse lister og analyser, og således verificere sine kriterier og eventuelt fjerne dem og markere på ny, indtil man er tilfreds med resultatet. Det er en god ide, at man før starten på en lageroptælling fjerner eventuelle udestående markeringer.

Optællingslister De markerede varer ændres til at være under optælling. Lagerbeholdning og værdi på optælingstidspunktet gemmes og tidligere optællingsresultat nulstilles. Der beregnes en anvendt lageroptællingskostpris (kostpris eller genanskaffelsespris) som benyttes ved eventuelle reguleringer. Man kan således fortsætte sine almindelige rutiner uden hensynstagen til om man påvirker lagerværdien ved f.eks. en indkøbsfakturaafstemning. De enkelte varer udskrives på et eller flere optællingsbilag med hvert sit ordrenummer fra nummerserien (023 02), og et tilknyttet arbejdssted ud fra konteringstabellen. På denne ordre gemmes lagerbeholdning og værdi på udskrivningstidspunktet. Det er denne beholdning, som danner grundlag for eventuelle lagerjusteringer ud fra optællingsresultatet. Man kan derfor fortsætte med sine almindelige lagerrutiner (udskrive plukkesedler og følgesedler) uden at det influere på optællingen. Foretages der fysiske udtag af varer under optælling (det vises på plukkesedlen, at varen er under optælling) må man have et manuelt system til at korrigere optællingsresultatet. Som det eneste er lagerjusteringer ikke tilladt under en lageroptælling.

Optællingsresultat Efter endt optælling indtastes optællingsresultatet på optællingsordren. Man kan derefter vælge at

  • udskrive hele optællingsresultatet før bekræftelse og således foretage eventuelle ændringer inden bogføring.
  • bekræfte hele optællingsresultatet med udskrift og bogføring
  • bekræfte og udskrive hvert optællingsresultatet inkl. bogføring. Man kan derefter stadig foretage korrektioner på de individuelle optællingsordrer

Lagerbeholdningen og værdi korrigeres, ud fra optællingsresultatet versus den gemte beholdning og værdi, og bogføres. Optællingsresultatet akkumuleres på varen og dato for sidste optælling opdateres og optællingsmarkøren fjernes.

Enkelt lageroptælling I forbindelse med at man opdage en divergens på en varer, eller man er utilfreds med optællingsresultatet og ønsker endnu en optælling af vise varer , kan man foretage en optælling og korrektion af et eller flere varenumrer, uden at skulle gennem ovenstående. Dette er praktisk (i modsætning til at foretage en lagerjustering), hvis man foretager sin lageroptælling sporadisk, hvor dato for sidste optælling indgå, som et udvælgelseskriterium.