Til branchen for teknisk handel

Hovedvægten er lagt på fleksibilitet og overskuelighed for den enkelte bruger, uden at systemet mister den sammenhæng og dybde, som optimerer de enkelte afdelingers udbytte og sikrer fuld udnyttelse af virksomhedens vidensbase.

Fleksibiliteten

ligger dels i den løbende parameteropsætning af systemet og dels i systemets egen dynamik, hvor brugernes forskellighed i valg af arbejdsmetode og forløb tilgodeses.

Overskueligheden

fremkommer ved, at svar på komplicerede spørgsmål vises i kontekstafhængig detaljeringsgrad. Således sikres at brugeren ikke mister overblikket forårsaget af overflødig information eller tab af fokus.

Sammenhængen

opnås blandt andet ved den enestående systemarkitektur, og integreret med en Officepakke dækker MERA virksomhedens totale IT-behov på en enkel og smidig facon.

Dybden

hentes fra systemets unikke databasedesign. Uafhængigt af ekspertviden sikres, såvel store som små organisationer, det fulde udbytte af MERA.

MERA understøtter medarbejderne fra en kundes første telefonkontakt til godkendelsen af det endelige årsregnskab. I eet system integreres al kundekontakt, tilbudsbehandling og produktkonfiguration med ordrer, lager og fakturering. Dette giver medarbejdere og ledelse det fulde overblik over de enkelte sagsforløb og sikrer en konsistent behandling og gennemskuelighed fra tilbud til faktura.

Følg et fuldt forhandlingsforløb.... Klik for at se eksempel

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide