Styklister

I MERA kan varer være materialelistestyret, og disse materialelister kan være konfigurerbare.

Konfigurering

Konfigureringen består af en række spørgsmål med tilhørende svar, som bruges til at plukke i varens materialeliste/stykliste.

I forbindelse med indtastning af ordrekonfigurerbare> varer, dannes en materialeliste på ordren ud fra svarerne på de givne spørgsmål. Ordrelinjetekst 2 og 3 opdateres med svarerne.

Variantoprettelse

Et vigtigt element i varer med konfigurerbare> materialelister, er eventuel oprettelse af varianter.

Hvis materialeliste markeres for, at variant skal oprettes, vil der automatisk blive oprettet 2 varer (med mindre konfiguration er genkendt; se senere) i forbindelse med bekræftelse af tilbud/ordre på stamvaren. Disse varers konfiguration hentes fra ordrens materialeliste, og er nu fastsat og kan ikke ændres. Derfor er det uhyre vigtigt, at man ændre ordrens materialeliste og linjetekst, inden man bekræfter tilbud/ordre på stamvaren. Hvis man ændrer ordrens materialeliste efter at variant er oprettet, stemmer variantens materialeliste og ordrens materialeliste ikke overens. Man kan ud fra samme betragtning som sagt heller ikke ændre variantens materialeliste. Det skulle der heller ikke være nogen grund til, qua hvis man ændre stamvarernes materialeliste ved samme svar på spørgsmål, dannes automatisk nye varianter. I forbindelse med oprettelsen dannes en genkendelsesnøgle ud fra en algoritme, hvor materialenumre og mængde indgår. Findes denne nøgle allerede, er konfiguration genkendt og en tidligere oprettet variant anvendes automatisk; ellers oprettes 2 varer:

  • 1  Varenummeret får en endelse: ”-9999”, hvor 9999 er en fortløbende nummerserie startende fra 0001, hvis konfigurationen ikke er kendt og allerede oprettet. Denne vare er stadig materialelistestyret, men konfiguration er nu fastsat. Dette varenummer kan således bruges, som genbestillingsnummer for en given konfiguration; alternativt genfindes ved en tilsvarende konfiguration af stamvaren. Varebeskrivelsen bliver linje 1 fra stamvaren og linje 2 og 3 fra ordrens linjetekst 2 og 3 (indeholder svarene fra konfigurationen). Hvis stamvaren har beskrivelse i linje 2 eller 3 anvendes disse linjer supplerende ved visning og udskrift af varianten. Hvis man således ændrer teksten på stamvaren, slår det igennem på alle varianter.
  • 2 Varenummeret for en endelse: ”-9999S”, altså præcis som ovenstående, men med et ”S”. Denne vare er ikke materialelistestyret, men beholdningsstyrede, og kan derfor anvendes ved retur eller salg af samlede produkter. Denne vare får automatisk indkøbs-/produktionsstop, således der kun kan sælges op til beholdningen.

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide