Leveringsdato

Man kan i MERA indtaste kundens ønskede leveringsdato overordnet i ordrehovedet og eventuelt afvigende på de enkelte varelinier. De ønskede leveringsdatoer kontrolleres mod leveringsmådensspeditørs leveringsplan. Hvis man har bedt om en levering på en dag, hvor speditøren ikke kører, vil systemet forslå ændring til den første tidligere dato hvor man kører, hvis det er muligt, ellers til den første mulige dato efter den ønskede.

På basis af kundens ønskede leveringsdatoer (hvis intet udfyldes anvendes førstkommende mulige leveringsdato i de efterfølgende beregninger) beregnes den ønskede plukkedato pr varelinie. I denne beregning indgår:

  • Leveringsmådens klargøringstid (evt. ændret for den pågældende ordre)
  • Lagerets standard pakketid
  • Den enkelte ordrelinjers klargøringstid

Ud fra basiskalenderen regnes baglæns, hvorved man finder plukkedatoen, hvor varen skal være disponibel for at opnå den ønskede leveringsdato.

Hvis varen ikke er disponible på den ønskede plukkedato, findes den dato hvor den ønskede kvantitet er disponibel, og der regnes nu fremad ud fra ovenstående model, hvorved man finder og viser en foreslået leveringsdato.

I forbindelse med ordrebekræftelsen synkroniseres leveringsdatoen, således at alle ordrelinjer får samme leveringsdato. Dette kan overskrives ved at angive en leveringspulje eller en afvigende ønsket leverings dato på linjen. Linjer med samme pulje eller ønsket leveringsdato synkroniseres. Leveringspulje ’X’ betyder at varelinjen kan leveres for sig og ikke skal synkroniseres med andre. Man kan på ordrehovedet angive, at puljer, hvor aller varelinjer er behandlet af indkøb (der er oprettet indkøbsordre) og varelinjen ikke kan synkroniseres med de andre, automatisk flyttes til pulje ’X’.

Hvis en leveringspulje kun indeholder varer fra en og samme leverandør, sendes den ønskede leveringsdato for puljen til indkøb ellers den ynkroniserede. Dette gøres ud fra betragtningen at man kan bede om samlet levering fra én leverandør og måske opnå kundens ønskede leveringsdato. Hvis der er flere leverandører involveret, må man forudse, at en af leverandørerne bekræfter leveringen ud fra standard leveringstid og man undgår således at få varene leveret før en samlet levering til kunden.

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide