Salgsordreoprettelse

Udgangspunktet for en hver salgsordrebehandling er oprettelse og registrering af ordrens basis information såsom kunde, varer og antal. Al øvrig information kan i princippet hentes eller fremstilles ud fra disse elementers grunddata og parametrer. Afhængigt af ordrens videre forløb og ønsket effekt kan man ændre eller indtaste yderligere information.

En ordre kan oprettes enten ud fra en kunde/kontaktperson eller ved at kalde en formular for et ønsket forløb. D.v.s. afhængigt af hvilken transaktion man ønsker at foretage, f.eks. tilbud, levering eller fakturering, starter man ordreregistreringen på en tilhørende formular. Så snart ordren er oprettet får den tildelt et nummer ud fra ordrenummerserien (003). Har man een gang registreret en ordre, kan forløbet ændres ved at kalde ordren frem på en anden formular. Der er således ikke noget systembestemt forløb - brugeren kan springe mellem de formularer, som er defineret for vedkommendes brugergruppe.

De fleste ordreformularer består af et ordrehoved og en eller flere varelinier.