Pluk og levering

I MERA kan man vælge mellem forskellige måder at plukke og levere salgsordrer.

  • Periodisk eller brugerinitieret udskrift af plukkesedler på bekræftede salgsordrer og restordrer med efterfølgende plukbekræftelse og følgeseddelsudskrift.
  • Brugerinitieret udskrift af følgeseddel med evt. afvigelsesregistrering
  • Brugerinitieret generering af leveringer og følgeseddelsudskrift ud fra standardleveringer.

Alt efter arbejdsrutiner kan man opsætte kombinationer af ovenstående, således at man får den mest hensigtsmæssige papirgang i forbindelse med leveringer.