Ordrebekræftelse

En registreret ordre i MERA kan behandles og effektueres som en ordrebekræftelse ved behandling på relevant ordreformular. Det er således de samme betingelser, varenumre, priser o.s.v. som eventuelt var tilbudt, som fortsætter i systemet ved ordrebekræftelse. Ordrebekræftelsen kan efter endt behandling udskrives eller sendes som e-mail.

ønsket leveringsdato

Man kan i forbindelse med ordrebekræftelse tillægge information vedrørende plukke og leveringsdato så som:

  • ønsket leveringsdato Den ønskede leveringsdato kan både angives i ordrehovedet og eventuelt afvigende for de enkelte varelinier til beregning af plukkedato og disponibelt lager for de enkelte varelinie, eventuelt med ændring af
  • Klargøringstid Man kan ændre klargøringstiden for ordren som sådan og med eventuelle tillæg pr varelinie til beregning af plukkedato.

Den ønskede leveringsdato er udelukkende et ønske. Hvis den ikke kan opnås ifølge det disponible lager beregnes den faktiske, og det er denne, som bekræftes overfor kunden. Hvis denne dato er usikker (byggende på standardleveringstider), bekræftes der ingen dato overfor kunden, eller det markeres, at der er usikkerhed omkring datoen.

Bekræftelse

Når ordrebekræftelsen er færdigbehandlet, bekræftes den. Dette betyder, at systemet tager en kopi af ordren og tildeler det et nummer ifølge nummerserien (004). Dette nummer kunne f.eks. være ordrenummeret eventuelt med et andet suffiks og efterfulgt af et revisionsnummer.

Denne kopi eller bilag vil blive påhæftet ordrens bilagsliste og altid kunne vises i sin originale form uberørt af efterfølgende ændringer på selve ordren. Bilaget vil kunne vises på skærmen som et udskrevet dokument, udskrives eller bruges til at oprette og vedhæfte til en e-mail eller fax. Denne behandling vil kunne gentages og nye revisioner af ordrebekræftelsen oprettes, hvis der sker ændringer af ordren. Systemet opdaterer ordrelinierne med bekræftet mængde og beløb og revideret mængde og beløb, således at man tilstadighed har en oversigt over ordrens akkumulerede forløb uden at skulle gå til grundbilagene.

Bekræftet leveringsdato

Hvis det er den første ordrebekræftelse gemmes leveringsdatoen, som den leveringsdato man har bekræftet første gang overfor kunden, til senere analyse. Ved efterfølgende revisioner af ordrebekræftelsen ændres pakke og leveringsdato kun såfremt man kan opnå eller komme tættere på kundens ønskede leveringsdato, eller kvaliteten af leveringsdatoen forandres fra usikker (byggende på standardleveringstider) til sikker (byggende på lager og tilgangsordrer) ifølge beregningsmodellen. Dette gælder selvfølgelig ikke, hvis man ændre kvantum o.lign., hvorved den bekræftede leveringsdatos forudsætninger ændres. Man kan sige, at hvis en sælger en gang har fået bekræftet af systemet, at man kan levere varerne på et givent tidspunkt, holdes der fast i dette (med mindre sælgeren accepterer en eventuel ny foreslået leveringsdato), og der er således op til disponeringen at kunne opnå denne.

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide