Hvad med at skifte jeres økonomisystem ud med et virksomhedssystem specielt designet til møbelbranchen?

MERA er et danskudviklet virksomhedssystem til varetagelse af ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management) og MPS (Materiale- og ProduktionsStyring) inden for bl.a. møbelbranchen. Hovedvægten er lagt på fleksibilitet og overskuelighed for den enkelte bruger, uden at systemet mister den sammenhæng og dybde, som optimerer de enkelte afdelingers udbytte, og sikrer udnyttelse af virksomhedens vidensbase.

stol

Fleksibiliteten ligger dels i den løbende parameter opsætning af systemet og dels i systemets egen dynamik, hvor brugernes forskellighed i valg af arbejdsmetode og forløb tilgodeses.

Overskueligheden fremkommer ved, at svar på komplicerede spørgsmål vises i kontekstafhængig detaljeringsgrad. På denne måde sikres det at brugeren ikke mister overblikket forårsaget af overflødig information eller tab af fokus.

Sammenhængen opnås blandt andet ved den enestående systemarkitektur, og integreret med en Officepakke dækker MERA virksomhedens totale IT-behov på en enkel og smidig facon.

Dybden hentes fra systemets unikke databasedesign.Uaf-hængigt af ekspertviden sikres såvel store som små organi- sationer det fulde udbytte af MERA.

MERA er som kvalitetsmøbler kendetegnet ved sans for design, fleksibilitet og enkelthed.

MERA indeholder funktioner til varetagelse af bl.a.:
 • Salgs- og kontaktstyring
 • Tilbud og tilbudsopfølgning
 • Terminssætning og ordrebekræftelse
 • Lager, disponering, produktion og indkøb
 • Klargøring, pakning, levering og fakturering
 • Økonomi og statistik

som alle er beskrevet i detaljer her på hjemmesiden

MERA er et ægte client/server system, hvor serverdelen befinder sig lige godt på en lille Intel x86 med Linux, som en SUN UltraSparc med Solaris. Med baggrund i systemets protokol stilles der ikke væsentlige krav, hverken til PC eller netværk.

MERA er designet til forandring, og løsning af nye udfordringer.

MERA tilbuds- og ordrebehandling er et system, hvor leveringstidsberegning og terminssætning afspejler virkeligheden, således at man altid er i stand til at levere produkterne på aftalt tidspunkt. Der er fokuseret på evnen til at konsekvensberegne og agere relevant, hurtigt og positivt - både kommunikationsmæssigt og produktmæssigt – på hver enkelt af virksomhedens kunders ønsker, krav og sidste øjebliks ændringer.

MERA indeholder funktioner, som integreret i ordre- behandlingen, beregner plukke- og leveringsdato ud fra
 • kalender indeholdende ferielukninger og helligdage
 • leveringsmåde med angivelse af køreplan og evt. afvigelser
 • klargørings- og pakketid for de enkelte produkter
 • disponibelt lager. Hvor meget har vi på lager, og hvad forventer vi aftrækket er til andre kunder ? Har vi terminssatte produktions- eller indkøbsordrer, og hvad er leverandørens forventede speditionstid og eventuelt forsinkelse ?
 • standard leveringstid for produkt eller leverandør
 • lokalkalender med leverandørens ferielukninger og helligdage.

Samtidigt indikeres hvorvidt en beregnet leveringsdato bygger på aktuelt lager, indkøbs- og produktionsordre eller standard leveringstid. Gennem hele ordrens levetid informeres sælgeren om de enkelte varers status, og hvor de er – er varerne bestilt, på vej eller på lager – således at man kan agere proaktivt over for kunden ved eventuelle leveringsproblemer.

MERA indeholder i tilbuds- og ordrebehandlingen en fleksibel styklistestruktur som muliggør:
 • Samling af standardprodukter før levering
 • Levering af flere varer ud fra én ordrelinie
 • Variantstyring af næsten ens varer
 • Opbygning af ordrerelaterede styklister
 • Ændring af standardstyklister
 • Ordreprissætning ud fra færdigvarer eller
 • Styklistekomponenter
 • Udskrift af valgte dele af styklisten på tilbud og ordrebekræftelse

Sammen med en let håndterlig skaffevarestyring kan man altid efterkomme kundernes specifikation og ønsker til indretning.

MERA salgs- og dokumentstyrings formål er at indsamle virksomhedens ind- og udgående information, og gøre den tilgængelig for medarbejderne på tværs af organisation og arbejdsområde. Systemet er integreret i tilbuds- og ordrebehandling, således at brugeren har mulighed for:
 • At udskrive, maile og faxe tilbud, ordrebekræftelse, brochure og anden dokumentation på valgfrit sprog
 • At modtage mail og andre dokumenter med automatisk tilknytning til kunder og ordre
 • Opfølgning og intern kommunikation af forespørgsler, tilbud og andre aktiviteter
 • kalenderfunktion med direkte adgang til kollegaer, kunder, tilbud og ordre.

Kombineret med brugerens adgang til at se samtlige dokumenter og tilbud, ordrebekræftelser, faktura o.s.v. vedrørende en sag eller en kunde, sættes man i stand til at agere relevant på henvendelser fra alle kunder.

Men MERA er meget mere ! MERA fremstår i dag som markedets mest fleksible og sammenhængende ERP-, CRM- og MPS-system. MERA er gennem tiden installeret i mange brancher i flere lande. Denne proces er konsolideret i systemet, således at MERA kan betragtes som en vidensbase byggende på 30 års erfaring med problemløsning inden for økonomi, handel og produktion. På denne måde samles og krydses løsninger fra vidt forskellige forretningsgrene i en inspirerende og kreativ blanding, som bl.a. har udmøntet sig i en virksomhedsløsning til møbelbranchen.

MERA er den del af fremtiden, som allerede er begyndt. Hvor grænserne er brudt ned, og man uhindret springer mellem ordrer og lager, mail og kalender, kontakter og økonomi. Hvor fokus ikke er lagt på den enkeltes funktion, men på medarbejderens mulighed for at styrke sin egen og kunders totale oplevelse af samarbejde og relation til virksomheden.

For mere information kontakt os: Kontant os

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide